null

Richard Avezaat

Insolventierecht & Ondernemingsrecht
+31 (0)88 234 45 47
+31 (0)6 52 61 50 13
avezaat@thna.nl

Richard Avezaat is partner van ons kantoor en sinds 2000 advocaat insolventierecht en ondernemingsrecht. Richard adviseert en procedeert over alle aspecten van het insolventierecht, financieringen en zekerheden. Daarnaast houdt hij zich bezig met advisering en het procederen over allerlei ondernemings- en samenwerkingsvormen. Ook wordt hij regelmatig benoemd tot curator of bewindvoerder in faillissementen respectievelijk surséances van betaling.

Richard maakt deel uit van het marktgebied Bouw waarin hij zich toelegt op samenwerkingsverbanden, (project)financieringen en insolventie- en herstructureringsvraagstukken van partijen die actief zijn in de bouw- en vastgoedbranche.

Richard heeft diverse publicaties op zijn naam staan, waaronder SDU Commentaar Insolventierecht en de Insolad congresbundel.

Richard is een fanatiek sporter. Hij zwemt, fietst en loopt hard. Die drie sporten combineert hij graag in zijn passie: de triatlon.