null

Rico van den Brink

Aanbestedingsrecht & Bouw en vastgoed
+31 88 234 45 09
+31 68 294 78 30
rbrink@thna.nl

Rico van den Brink is sinds 2020 als advocaat werkzaam binnen de sectie bouw-, bestuurs- en aanbestedingsrecht. Hij focust zich op het civiele bouwrecht en het (Europees) aanbestedingsrecht. Rico adviseert zowel verschillende aanbestedende diensten als marktpartijen over allerhande aanbestedingsrechtelijke vraagstukken. Ook adviseert hij projectontwikkelaars, aannemers, corporaties en (vastgoed)ondernemers over alles wat met vastgoed en bouwen te maken heeft.

De nieuwste juridische trends en ontwikkelingen (onder andere circulair bouwen, innovatief aanbesteden en duurzaam inkopen) wekken Rico’s aandacht. Hij deelt zijn kennis graag en houdt zijn cliënten steeds op de hoogte hiervan. Het aanbestedingsrecht spreekt hem in het bijzonder aan omdat het maatschappelijk gezien om een belangrijk rechtsgebied gaat: "het draait immers om best value for taxpayers' money".

Rico is lid van de Vereniging voor Jonge Onroerend Goed Juristen (VJOJ) en de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA). Hij publiceert in vaktijdschriften (zoals bijvoorbeeld Tender Nieuwsbrief) over het aanbestedingsrecht.