null

Sanne de Vries

Bestuurs- en omgevingsrecht
vries@thna.nl

Sanne de Vries is juridisch praktijkondersteuner op de sectie Bouw-, Bestuurs- en aanbestedingsrecht.