null

Teije van Dijk

Bouw en vastgoed
+31 (0)88 234 45 49
+31 (0)6 57 17 08 93
tvandijk@thna.nl

Teije van Dijk is partner bij ons kantoor en is gespecialiseerd op het gebied van (internationaal) bouwrecht en vastgoed en is betrokken bij complexe nationale en internationale bouw- en vastgoedprojecten. In dat verband stelt hij overeenkomsten op (UAV, UAV-GC, SOK, DNR et cetera) onderhandelt hij en geeft hij strategisch advies. Daarnaast procedeert hij in bouw- of vastgoed gerelateerde geschillen, in rechtbanken en in arbitrages.

Tot zijn opdrachtgevers behoren overheden en instituten, aannemers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, architecten, ingenieurs, adviseurs en andere professionele partijen binnen de bouw- en vastgoedsector.‎

Teije doceert regelmatig, is medeauteur Kennisbank Bouw ‘Contracteren in de bouw’ en is annotator bij het tijdschrift ‘Bouwrecht’.