null

Blockchain in de zorg

Iedereen denkt bij Blockchain gelijk aan virtuele munten. Blockchain zelf is echter een mogelijkheid zonder weerga om administratieve rompslomp, waarvan zeker de zorg verlost wil zijn, te beperken.

Vanaf 21 februari 2018 is een praktijkproef gestart met een Blockchain-toepassing in de kraamzorg. Initiatiefnemers Coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland zijn met een driemaandelijkse proef gestart. Getoetst gaat worden of via een eenvoudige toepassing per telefoon de uit te voeren werkzaamheden kunnen worden ingevoerd en gefiatteerd door de verzorgde. Indien de verzorgde de gestelde uitgevoerde werkzaamheden fiatteert is daarmee feitelijk de weg geopend om ook de betaling voor de uitgevoerde werkzaamheden af te ronden. Een en ander betekent een enorme versnelling van de afhandeling omdat alles digitaal verloopt en veel papieren schuifwerk wordt voorkomen. De proef vindt plaats samen met de kraamzorgorganisaties LiemersCare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg VDA. Een vijftigtal kraamgezinnen zullen de Blockchain-toepassing “Mijn Zorg Log” gebruiken.

Jeroen van Megchelen van Ledger Leopard stelt dat Blackchain eigenschappen heeft die de technologie uniek, veilig en betrouwbaar maken. Verschillende databronnen worden met elkaar verbonden, de gebruiker is de baas, de ingevoerde data zijn onweerlegbaar en alles werkt sneller, efficiënter en daardoor goedkoper.

Naar verwachting zal spoedig bekend moeten worden of de resultaten positief zijn.

Wij blijven Blockchain in de zorg volgen en u informeren.