null

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht heeft betrekking op de inrichting van rechtspersonen/vennootschappen. Bent u van plan om een onderneming op te richten? Vraagt u zich af welke ondernemingsvorm het beste bij uw bedrijf past? Overweegt u om te fuseren of een bedrijf over te nemen? Wilt u het risico beperken om als bestuurder aangesproken te worden voor schulden van de onderneming? Wij kunnen u op al deze terreinen bijstaan, als adviseur en zelfs als regisseur.

Een onderneming oprichten

Wat is de meest geschikte structuur voor uw onderneming? Dat is afhankelijk van het soort onderneming dat u wilt voeren en van de (financiële) betrokkenheid van de stakeholders. U kunt daarbij denken aan een besloten vennootschap (bv), een naamloze vennootschap (nv), maar ook aan een commanditaire vennootschap of een maatschap. Wij bieden u inzicht in de voor- en nadelen en helpen u bij het maken van de juiste keuze.

Besturing van organisaties

Regelgeving voor beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vennootschappen op het gebied van ‘goed besturen’ is enorm toegenomen sinds de financiële crisis. Het invoeren van de Nederlandse corporate governancecode en richtlijnen voor non-profit organisaties stelt cliënten voor de uitdaging om aan al die vereisten te voldoen. Wanneer bent u ‘compliant’? Onze cliënten hebben behoefte aan een advocaat die het woud van regels doorzichtig maakt en met hen meedenkt in oplossingen en concrete adviezen.

Bestuurdersgeschillen

Duidelijke afspraken tussen aandeelhouders, bestuur of directie kunnen geschillen voorkomen. Wij helpen u bij het opstellen van statuten waarin rechten en plichten duidelijk zijn vastgelegd, ook als het misgaat. Mocht er een geschil ontstaan, heeft u behoefte aan een advocaat die uw zakelijke belangen behartigt met oog voor de persoonlijke effecten. Wij zoeken samen met de betrokkenen naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.

Fusies en overnames

Een overname of een fusie wordt ingegeven door de kansen die u ziet voor uw onderneming. Een dergelijke transactie kent echter veel juridische en financiële risico’s. Een goede inventarisatie in de vorm van een due diligence-onderzoek kan een deel van die risico’s ondervangen. (Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen van de over te nemen onderneming.)
Wat als de onderhandelingen leiden tot escalaties of zelfs worden afgebroken? Welke afspraken moet u met elkaar maken voor de deal wordt gesloten en welke garanties kunt u bieden en verlangen in een samenwerking? Ons kantoor heeft een breed pallet aan expertises in huis die bij een transactie een rol spelen; van ondernemingsrecht tot arbeidsrecht en van vastgoed- tot financieringsrecht. Wij bieden u op alle terreinen snel en deskundig juridisch advies.

Internationaal

Ondernemingen opereren steeds internationaler. Directe toegang tot kennis van buitenlandse rechtssystemen is daarbij van groot belang. Dankzij onze deelname aan drie internationale netwerken kunnen wij putten uit corporate kennis in tenminste 160 landen. Wij kunnen u ook helpen bij het vinden van een buitenlandse specialist met wie wij al goede ervaringen hebben.