Ten Holter Noordam advocaten is een multiservicekantoor in Rotterdam. Wij richten ons op de marktgebieden Bouw, Haven, Overheid en Zorg. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in vrijwel alle rechtsgebieden die voor deze sectoren van belang zijn. Hun gespecialiseerde kennis beperkt zich echter niet tot deze marktgebieden, integendeel. Iedere advocaat heeft zijn eigen expertise en hecht er veel waarde aan om deze kennis te delen. Intern en extern. Daarbij is er aandacht voor uw bedrijfsvoering en de omgeving waarin uw organisatie functioneert. Door de jarenlange ervaring in de verschillende rechtsgebieden en de continue kennisoverdracht vindt u in ons een sparringpartner. Een vraagbaak voor uw juridische vraagstukken.

Bedrijfsinformatie

Ten Holter Noordam advocaten is een maatschap die gevormd wordt door de praktijkvennootschappen van de partners. Het dagelijks bestuur bestaat uit Arjan van de Watering, Emiel de Joode, Nana Le Brun - van Susante.

Ten Holter Noordam advocaten staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63040123. Ons btw-nummer is NL855067858B01.

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten die worden verleend aan Ten Holter Noordam advocaten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Klachtenregeling

Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan kunt u dit per e-mail kenbaar maken aan Margo van Heck, Coördinator Compliance & ICT en Kennismanager, via heck@thna.nl. U ontvangt binnen 24 uur bericht over de verdere klachtafhandeling. Uw klacht wordt behandeld door klachtenfunctionaris Hugo Meijer. Ten Holter Noordam advocaten beschikt over een interne klachtenregeling. Uw klacht wordt op basis van deze regeling in behandeling genomen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De advocaten en juristen bij Ten Holter Noordam advocaten zijn, conform de voorschriften van hun beroepsorganisatie, verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Onze verzekering is afgesloten via AON Risk Solutions, Amsterdam.

Beroepsorganisatie

Alle advocaten bij Ten Holter Noordam advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en in die hoedanigheid onderworpen aan het tuchtrecht en gedragscodes. Informatie over de Nederlandse Orde van Advocaten is te vinden op de website www.advocatenorde.nl

Contactpersoon voor pers

Heeft u vragen over onze organisatie of over onze standpunten? Neem contact op met Nana Le Brun - Van Susante, directeur.

Rechtsgebieden

Onze advocaten hebben hun hoofd- en sub rechtsgebieden geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. De (sub) specialisaties zijn hier in te zien.

Privacy & Cookies

Ten Holter Noordam advocaten is een advocatenkantoor waar door professionals juridische bijstand wordt verleend aan cliënten en relaties. Wij vinden onze geheimhoudingsplicht én uw privacy belangrijk. Daarom hebben wij – in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – maatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

In onze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en welke maatregelen getroffen zijn om deze zo optimaal mogelijk te beschermen.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie Ten Holter Noordam advocaten persoonsgegevens verwerkt. Zoals cliënten, relaties en prospects, personen die zich hebben ingeschreven voor onze nieuwsbrieven of mailings en personen die bij Ten Holter Noordam advocaten solliciteren. Voor de medewerkers (werknemers, stagiairs, et cetera) van Ten Holter Noordam advocaten bestaat een separate privacyverklaring.

Cookies

Via onze website worden functionele en analytische cookies geplaatst. De functionele cookies zijn nodig om het navigeren over de website mogelijk te maken. Deze zijn alleen geldig gedurende uw browser sessie.

Met de analytische cookies wordt geregistreerd hoe bezoekers onze website gebruiken (bezochte pagina’s en technische details). Deze informatie stelt ons in staat te onderzoeken waar de websitebezoekers naar op zoek zijn. Met de opgedane kennis kunnen wij de website verder optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor o.a. de dienst Google Analytics.

De gegevens die middels de cookies verzameld worden, zijn niet tot individuen te herleiden. Er worden dus geen persoonsgegevens opgeslagen. Bezoekers van de website blijven anoniem. Ten Holter Noordam advocaten gaat vertrouwelijk om met de (anonieme) gegevens die verzameld worden via de cookies.

Disclaimer

De informatie op de website en in marketing mailings van Ten Holter Noordam advocaten is alleen bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld kunnen wij, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is op het moment van raadpleging en dat deze toepasbaar is in een specifieke situatie.

Wij adviseren u dan ook, na lezing, om contact op te nemen met een van onze advocaten of met uw eigen adviseur voordat u handelt of beslist.