Ondertekening contract - Ten Holter Noordam advocaten

Privacyrecht

Iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens. Denk aan gegevens over leveranciers, patiënten, cliënten en/of werknemers. De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) stelt zeer strenge eisen aan de verwerking van persoonsgegevens maar ook aan de beveiliging daarvan. Bent u volledig op de hoogte van alle vereisten? Ons privacyteam kijkt graag met u mee.

Wat houdt verwerking van persoonsgegevens in?

Iedere denkbare handeling die met persoonsgegevens wordt verricht, valt onder een ‘verwerking’. Bijvoorbeeld het verzamelen, wijzigen, raadplegen, opvragen, verspreiden en vernietigen van gegevens over natuurlijke personen.

Waar moet u aan denken?

Op basis van de AVG moet u verschillende maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens. Een belangrijke voorwaarde is dat u kunt aantonen dat u de juiste maatregelen heeft genomen. Heeft u een verwerkingsregister opgesteld? Is een functionaris voor de gegevensbescherming noodzakelijk voor uw organisatie? Heeft u een privacy impact assessment uitgevoerd op verwerkingen met een hoog privacyrisico (zoals bij stelselmatig cameratoezicht)? Heeft u zicht op het delen van persoonsgegevens, zowel intern als extern?

Ten Holter Noordam advocaten is uw partner in privacy

De advocaten privacyrecht adviseren organisaties, overheden en instellingen over privacy en databescherming. Wij beantwoorden bovenstaande vragen en denken met u mee over passende maatregelen voor uw organisatie. Dat doen wij vanuit verschillende invalshoeken. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw organisatie aan alle verplichtingen op het gebied van privacy en databescherming voldoet.