null

Personen-, familie- en erfrecht & mediation

Pijn moet kort zijn, is onze visie. Het personen-, familie- en erfrecht houdt zich onder andere bezig met scheiding, de gevolgen daarvan voor kinderen, pensioen, fiscaliteiten en nalatenschap. De belangen van de betrokkenen in een scheiding en nalatenschap staan altijd voorop. Helemaal als kinderen hierin een rol spelen. Een kind hoeft immers niet nog meer de dupe te worden dan het door een scheiding vaak al is.

Gevolgen in beeld

De gevolgen van een scheiding en nalatenschap zijn vaak groter dan je denkt. Denk aan de verdeling, zoals die van een gemeenschap van goederen of van een nalatenschap, de vermogensafwikkeling in geval van huwelijkse voorwaarden, de fiscale en vennootschappelijke gevolgen daarvan, het pensioen en de kinder- en partneralimentatie. Waar nodig wordt samengewerkt met bijvoorbeeld financieel en fiscaal deskundigen.

Mediation als alternatief voor scheiding

Een scheiding en overlijden zijn pijnlijk en brengen vaak emoties met zich mee. Soms zijn er mogelijkheden om de scheiding en de afwikkeling van een nalatenschap in goed overleg te laten plaatsvinden, zoals door mediation. Mediation is een moderne vorm van geschillenbeslechting zonder de tussenkomst van een rechter. De scheiding of afwikkeling van een nalatenschap wordt dan in gezamenlijk overleg geregeld. De betrokken partijen worden, indien gewenst, bijgestaan door een eigen adviseur. De mediator (advocaat) leidt de onderhandelingen waarin afspraken worden gemaakt over de gevolgen van de scheiding dan wel de nalatenschap. Eventuele geschillen worden tijdens de mediation opgelost (dus zonder tussenkomst van een rechter).

Partijgesprek ter voorkoming van procederen

Als de betrokken partijen niet kiezen voor mediation, kan een partijgesprek met de advocaten van beide partijen uitkomst bieden. Procederen kan soms jaren in beslag nemen terwijl een geschil via mediation of een partijgesprek vaak snel wordt opgelost. Deze wijze van overleg levert vaker een win-winsituatie op voor de partijen dan langlopende procedures met winnaars en verliezers. Ook loopt de onderlinge verstandhouding minder schade op dan wanneer een harde, juridische strijd wordt gevoerd. Zo blijven de belangen van de betrokkenen, en vooral die van kinderen, gewaarborgd. En daarmee onze missie: pijn moet kort zijn.