null

Insolventierecht

Loopt uw organisatie gevaar door een dreigend faillissement? Of is uw organisatie onverhoopt failliet verklaard? Een faillissement brengt, naast veel emotie, ook complexe regelingen met zich mee. In dergelijke gevallen kunnen wij de belangen van alle partijen behartigen, zoals crediteuren, werknemers, bestuurders en aandeelhouders. Onze advocaten insolventierecht zijn zelf ervaren curatoren in faillissementen en  bewindvoerders in surseances van betaling.

Ervaring

Door deze ervaring met afwikkeling van faillissementen en surseances hebben wij kennis vergaard over bedrijfsspecifieke problemen in diverse sectoren. Of het nu gaat om bouw, haven, overheid, zorg of daarbuiten. Onze advocaten treden ook op voor aandeelhouders, bestuurders en commissarissen wanneer zij vanwege een faillissement aansprakelijk worden gesteld.

Risicosignalering en begeleiding bij financiële problemen

Fluctuaties in de economie en politieke veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor (de levensvatbaarheid van) organisaties. Wij signaleren risico’s en nemen deze waar mogelijk weg. Denk bijvoorbeeld aan een betalingsregeling voor niet-betalende debiteuren. Of de advisering en begeleiding van ondernemingen in financiële problemen. Daarnaast vertegenwoordigen wij crediteuren, waaronder banken, kredietverzekeraars en pand- en hypotheekhouders, om een zo groot mogelijk deel van hun vordering te innen.