null

Sjoerd Warringa

Insolventierecht & Ondernemingsrecht
+31 (0)88 234 45 21
+31 (0)6 23 38 65 07
warringa@thna.nl

Sjoerd Warringa is partner van ons kantoor en advocaat insolventierecht en ondernemingsrecht. Hij is gespecialiseerd in de advisering van ondernemingen en bestuurders die geconfronteerd worden met faillissementen. Dat kan gaan om begeleiding bij een WHOA traject (dwangakkoord), verschillen van inzicht met curatoren rondom zekerheden (pandrechten, hypotheekrechten, eigendomsvoorbehouden) of aansprakelijkheid van bestuurders of commissarissen. Daarnaast wordt hij zelf regelmatig benoemd als curator. 

De cliënten van Sjoerd zijn met name (middel)grote ondernemingen, financiële instellingen en bestuurders. Sjoerd is een vechter en wil voor zijn cliënten het optimale resultaat bereiken, zonder de redelijkheid uit het oog te verliezen. Zijn focus ligt op het marktgebied Haven en Handel, met name op faillissementen en retail. Zowel als curator als advocaat. Sjoerd was van 2016 tot 2022 lid van de Toetsingscommissie van Insolad. Daarnaast is hij lid van Insolad, Insol Europe en DTA (Dutch Turnaround Association). Hij is rechter-plaatsvervanger bij rechtbanken Noord-Nederland en Oost-Brabant. Daarnaast is hij commissaris bij Stichting Dox.

Naast werkzaam te zijn bij Ten Holter Noordam advocaten doceert Sjoerd aan de universiteit van Leiden en Utrecht. Hij publiceert met enige regelmaat over insolventierecht. Sjoerd is redactielid van het Tijdschrift voor Curatoren en redactielid van het online tijdschrift HERO.