null

Transport en logistiek

Zonder transport staat alles stil. Met deze bekende slogan van logistiek Nederland in gedachten houden de advocaten van transport en logistiek zich 24/7 bezig met adviseren en procederen over alle vervoersmodaliteiten. Daarmee bedoelen we zee, binnenwater, lucht, weg, spoor en pijpleiding maar ook de daarmee samenhangende sectoren zoals expeditie, op- en overslag, offshore en scheepsagentuur, ladingschade, handelskoop en documentaire kredieten en scheepsfinanciering en uitwinning.

Uitgebreide internationale (proces)ervaring

Er is een uitgebreide ervaring met rechtszaken en (internationale) arbitrages voorhanden, waaronder UNUM, NAI, ICC, FENEX, UNCITRAL en LMAA. Bovendien ondersteunen wij onze cliënten bij onderhandelingen. Juist ook om procedures te voorkomen en commerciële relaties voor de toekomst te behouden. Door onze proceservaring kennen wij de knelpunten en valkuilen waarop u bij het opstellen van contracten in de logistieke dienstverlening bedacht moet zijn. Wij werken nauw samen met de advocaten van het rechtsgebied contractenrecht die zich onder meer bezig houden met het opstellen van en adviseren over commerciële contracten en algemene voorwaarden.

Brede clientèle

Wij treden op voor alle partijen in de logistieke en financiële keten zoals rederijen, vervoerders, P&I clubs, terminal operators, expediteurs, opslagbedrijven, cargadoors, bunkerbedrijven, scheepswerven, banken en internationale handelsondernemingen. Tot onze cliënten behoren ook brancheverenigingen zoals de Vereniging van Waterbouwers, de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) en de Vereniging van Onafhankelijke Tankopslagbedrijven (VOTOB).