Document - Ten Holter Noordam advocaten

Aanbestedingsrecht

Bent u een aanbestedende dienst  of inschrijver? Wij zijn vertrouwd met beide kanten van een aanbestedingsprocedure. Ten Holter Noordam advocaten geeft al jaren advies aan beide partijen. Dat heeft voor u als voordeel dat wij goed kunnen inschatten welke belangen beide partijen hebben. En hoe de andere partij kan reageren.

Praktisch advies

Voor overheden en publiekrechtelijke instellingen gelden de Europese aanbestedingsrichtlijnen bij opdrachten boven een bepaalde waarde. Ook bij kleinere opdrachten kan er een verplichting zijn tot een vorm van aanbesteden. Zelfs commerciële partijen kunnen ervoor kiezen om vrijwillig een aanbesteding te organiseren. In al die vormen van aanbesteding voorzien onze advocaten u van praktisch en begrijpelijk advies. Of u nu een aanbestedende dienst of inschrijver bent.

Duidelijkheid over wel of niet aanbesteden

Wanneer is er sprake van een aanbestedingsplicht? Bij verkoop van onroerend goed, bij gunning van een opdracht aan een andere overheid en in andere bijzondere situaties is dat niet altijd direct duidelijk. Onze aanbestedingsadvocaten doorzien de complexiteit van dergelijke vragen en scheppen daarover snel duidelijkheid. Want bij een aanbesteding draait het om het resultaat, zowel voor de aanbestedende dienst  als voor de inschrijver. Wij denken graag met u mee over de juiste aanbestedingsrechtelijke route die leidt tot het beste resultaat.

Zijn de eisen in een aanbestedingsprocedure onredelijk?

Wij helpen u om de aanbestedende dienst te overtuigen dat bepaalde eisen op grond van bijvoorbeeld de Gids Proportionaliteit niet gesteld mogen worden. Indien nodig assisteren onze aanbestedingsadvocaten bij het indienen van een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Aanbesteding (niet) gegund … en dan?

Na de voorlopige gunning van de opdracht volgt een korte periode waarin andere inschrijvers bezwaar kunnen maken tegen de gunning van de opdracht. Wij denken met inschrijvers mee over de kans van slagen van zulke bezwaren. Is de opdracht ten onrechte niet aan u gegund? Dan helpen wij u om de aanbesteder daarvan te overtuigen.

Bent u de aanbestedende dienst ? Dan denken wij kritisch met u mee over de ingediende bezwaren van de inschrijver. Soms is een aanvulling of verbetering van de motivatie van een beslissing nodig om een inschrijver te laten zien dat zijn bezwaar ongegrond is.

Kort geding

Als het in een aanbesteding tot een kort geding komt, staan onze advocaten u graag bij. Wij hebben veel proceservaring zodat u deskundig wordt gesteund in uw verweer. Wij zijn bekend met de korte termijnen die in een kort geding gelden en hebben onze organisatie zo ingericht dat we op zeer korte termijn tot actie kunnen overgaan.