null

Bestuursstrafrecht

Bij overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid vreemdelingen en tal van andere bijzondere wetten kan zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk opgetreden worden. Ten Holter Noordam advocaten kan u op beide gebieden bijstaan.

Bestuursrechtelijk kan dat bijvoorbeeld via het opleggen van een bestuurlijke boete of het stilleggen van werk. Strafrechtelijk kan gedacht worden aan onderzoeken door bijvoorbeeld de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Opsporing (ISZW-DO), de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD). Deze onderzoeken kunnen vervolgens ten grondslag liggen aan strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie.

Proactief handelen vergroot de kans op een positieve afloop

Vanuit onze ervaring weten wij, dat hoe eerder wij bij een zaak betrokken worden, hoe groter de kans is op een positieve afloop. Wij kunnen u tijdig adviseren over uw rechten en plichten en processtrategie. Hoe moet u reageren op vragen of vorderingen van een opsporingsambtenaar of toezichthouder? Wij kunnen voorafgaand aan een verhoor vaak al de beschikking krijgen over het procesdossier. Welke actie moet u ondernemen als een bestuurlijke boete wordt opgelegd of u strafrechtelijk wordt vervolgd? Mede op basis van dat dossier kunnen wij met u de te nemen proceshouding en -strategie bespreken.

Dankzij de nauwe samenwerking tussen onze arbeids-, bestuurs- en strafrechtspecialisten kunnen wij uw verdediging zo volledig mogelijk voeren.