Casper Dekker - Ten Holter Noordam advocaten

Casper Dekker

Bestuurs- en omgevingsrecht & Wet open overheid
+31 (0)88 234 45 44
+31 (0)6 13 51 24 66
dekker@thna.nl

Casper Dekker is senior advocaat bestuurs- en omgevingsrecht & Wet open overheid. Hij treedt op voor overheden en marktpartijen. In 2022 heeft Casper de Grotius omgevingsrecht afgerond.

Binnen het bestuurs- en omgevingsrecht heeft Casper een sterke focus op de bestuurlijke boete en schaarse rechten. Op die gebieden adviseert en procedeert hij regelmatig. Ook post hij regelmatig updates op LinkedIn over die onderwerpen.

Daarnaast adviseert en procedeert Casper over omgevingsrechtelijke, (algemene) bestuursrechtelijke en openbaarheidskwesties. Daarbij ligt zijn focus met name op (gebieds)ontwikkelingen, de inzet van toezichtsbevoegdheden en vraagstukken omtrent openbaarmaking.

Doordat Casper zowel overheden als marktpartijen bijstaat, kan hij zich goed verplaatsen in de partij aan de andere kant. Dat maakt dat hij gerichter kan adviseren en ook goed kan uitleggen hoe het aan de "andere kant" gaat. Daarbij gaat hij voor een pragmatische, praktische insteek op basis van gedegen juridisch onderzoek.