Casper Dekker - Ten Holter Noordam advocaten

Casper Dekker

Bestuurs- en omgevingsrecht & Wet open overheid
+31 (0)88 234 45 44
+31 (0)6 13 51 24 66
dekker@thna.nl

Casper Dekker is sinds 2017 advocaat bestuurs- en omgevingsrecht. Hij houdt zich bezig met algemeen bestuursrecht, bestuurlijke boetes, ruimtelijke ordening, schaarse vergunningen (ook wel: schaarse rechten) en de Wet openbaarheid van bestuur.

Het interessante aan zijn vakgebied vindt Casper het samenspel tussen het algemeen belang dat de overheid moet behartigen en de belangen van burgers en bedrijven. “De relatie tussen burger/bedrijfsleven en de overheid heeft mij altijd geïntrigeerd. Zowel vanuit het perspectief van de overheid (wat mag de overheid?) als vanuit het perspectief van de burger en het bedrijfsleven (wat kan de burger/het bedrijfsleven?).” Casper schrijft hier regelmatig artikelen over voor onder andere De Gemeentestem.

Net als in zijn vak gaat Casper in zijn vrije tijd de strijd met een sterke opponent niet uit de weg: hij staat regelmatig op de squashbaan. Daarnaast toert Casper graag op zijn motor.