null

Fusie en overname

Een overname kan alle kanten opgaan. Wat wordt overgenomen en welke garanties worden daarvoor afgegeven? Hebben we te maken met een aandelenfusie (overname aandelen), een bedrijfsfusie (overname activa/passiva ) of een juridische fusie (samensmelting van rechtspersonen)?  Neemt u over of wordt u overgenomen? Welke partijen zijn belanghebbend en wie dienen te worden geïnformeerd? Omdat vaak de belangen groot zijn, is het zaak om afspraken goed vast te leggen. Uiteindelijk is de inhoud van de overname overeenkomst alles bepalend. Bij ons heeft u een vast contactpersoon en een team van specialisten.

Begeleiding van begin tot eind

Een overname is een gecompliceerd traject. Het is belangrijk dat uw contactpersoon altijd bereikbaar is en voeling heeft met de branche, de directie en de eigenaar. Wij begeleiden uw transactie van begin tot eind en zelfs daarna: van de intentieovereenkomst, tot de overdracht van aandelen en de post-contractuele verplichtingen. Daarbij werken wij samen met uw eigen adviseurs, zoals uw accountant of de notaris met wij u goede ervaring hebt. U kunt bovendien gebruik maken van ons netwerk, bestaande uit ervaren accountants, notarissen, fiscalisten en financiële experts, met wie wij al tientallen jaren goede ervaringen hebben. Wij werken voor middelgrote en grote ondernemingen, waaronder multinationals.

Internationaal

Met de internationaler wordende economie beperken transacties zich niet langer tot onze landsgrenzen. Ook bij transactie met internationale partijen zijn wij u van dienst. Ten Holter Noordam advocaten is aangesloten bij drie internationale netwerken waardoor wij onmiddellijke toegang hebben tot de kennis van overname-experts in maar liefst 220 landen.

Specialisten op diverse rechtsgebieden

In juridisch opzicht komen potentieel alle rechtsgebieden bij een overname aan bod. Vragen worden door uw vaste contactpersoon per rechtsgebieden bij de juiste specialisten gesteld. Zo staan wij u ook bij met juridische adviezen op het gebied van financiële wetgeving. U kunt daarbij denken aan het adviesrecht van de Ondernemingsraad of het melden van transacties bij de NMa of de SER.

Onderhandelingen

Onderhandelingen bij overnames zijn een verhaal apart. Aanvankelijk verklaren partijen elkaar immers de liefde in een intentieovereenkomst maar na een due-diligence onderzoek kan het voorkomen dat een koper al dan niet terecht kritische opmerkingen heeft over de uiteindelijke waarde van de onderneming. In dat soort situaties is het zaak om de onderhandelingen gaande te houden (hard op de zaak, niet op de mens) en doelgericht.    

Wij verzorgen onder meer

  • Intentieverklaring
  • Due diligence onderzoek
  • Onderhandelingen overnamecontract
  • Juridische adviezen op gebied van wetgeving
  • Koopcontract en overige contracten opstellen
  • Aandelenoverdacht
  • Afwikkeling garanties en vrijwaringen.

    U bepaalt welke onderdelen wij onder onze hoede kunnen nemen. U bepaalt uiteindelijk de koers.