null

Partner voor de Overheid

De overheid is bij veel zaken in het dagelijks leven betrokken die vaak een juridische context kennen. Wettelijke taken worden uitgeoefend, besluiten worden genomen en er wordt handhavend opgetreden. Burgers, andere overheden en toezichthouders kijken daarbij kritisch mee en vragen om transparantie. Slagvaardig optreden, met oog voor politiek-bestuurlijke consequenties en rechtmatig handelen, vragen om grondige juridische kennis en ervaring. Het team van Ten Holter Noordam advocaten is hierbij uw betrouwbare en proactieve (sparring)partner.

Wij bieden u...

Advies, juridische begeleiding en ondersteuning in geval van (gerechtelijke) procedures met een vaste contactpersoon die uw organisatie kent. Een sparringpartner met de juridische kennis die u nodig heeft. Wij ondersteunen uw organisatie op alle relevante rechtsgebieden. Of u nu bevoegd gezag, opdrachtgever, subsidieverstrekker, vergunningverlener, politiek verantwoordelijke of onderdeel van een gemeenschappelijke regeling bent.

Webinars en workshops

Onze advocaten houden hun kennis voortdurend op peil. Deze kennis delen wij graag met u. Via blogs en artikelen maar ook door verdiepingstrainingen en (kosteloze) webinars. In de evenementenagenda vindt u alle aankomende evenementen.