null

Martine Zeegers

Bestuurs- en omgevingsrecht
+31 (0)88 234 45 28
+ 31 (0)6 28 13 44 78
zeegers@thna.nl

Martine Zeegers maakt sinds oktober 2021 deel uit van de sectie Bestuurs-, Bouw- en Aanbestedingsrecht. Na het behalen van haar bachelordiploma Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, volgde zij de master Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, die zij in november 2020 met succes afrondde.  

Na haar afstuderen deed Martine ervaring op als jurist bij een specialistische milieudienst. Nu richt zij zich op het bestuursrecht in de brede zin, maar met een focus op het omgevingsrecht. Zij adviseert en procedeert regelmatig over verscheidene omgevingsrechtelijke kwesties die veelal betrekking hebben op bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, handhavingsprocedures en milieu- en natuurtoestemmingen.

Het bijstaan van zowel overheden als burgers en bedrijven maakt haar werk uitdagend en afwisselend. Ook haalt zij energie en voldoening uit het contact met cliënten en het samen streven naar een zo goed mogelijk resultaat. Martine maakt deel uit van de marktgroep Overheid.