null

Volkshuisvestingsrecht

Woningcorporaties zijn samen met gemeenten de grootste spelers op de markt van de volkshuisvesting. Zij zijn sterk gebonden aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de wettelijke spelregels. Die zijn complex en veranderen vaak. Tegelijk wordt er veel van vooral corporaties gevraagd. Bent u voldoende op de hoogte van de complexe juridische regelgeving? Kent u de Woningwet en kent u de beperkingen en mogelijkheden?

Voor huisvesting heeft de overheid grondwettelijk een zorgplicht. Gemeenten moeten woonvisies maken, waarop woningcorporaties moeten bieden om tot prestatieafspraken te komen. Huurders moeten daarbij betrokken worden. Ook spelen rijksprioriteiten een rol. Woningcorporaties moeten zich primair richten op hun kerntaak: de doelgroep huisvesten. Maar meer is mogelijk, vooral door recente aanpassingen van de wet.

Vraagbaak voor woningcorporaties

De regelgeving is complex en moeilijk leesbaar en de ontwikkelingen in de praktijk gaan snel. Maar het recht op huisvesting is een belangrijk uitgangspunt. Ten Holter Noordam advocaten ziet volkshuisvestingrecht daarom als een zelfstandig rechtsgebied waarin veel specialismen samenkomen. Onze advocaten zijn daarin een vraagbaak voor woningcorporaties. De vragen die wij krijgen van woningcorporaties, gemeenten en ontwikkelaars zijn divers. Bij uitstek bij het volkshuisvestingsrecht moet over de grenzen van juridische onderwerpen heen gekeken worden.

Naast expertise op het gebied van huurrecht, bouwrecht, aanbestedingsrecht, onteigeningsrecht en bestuursrecht hebben wij veel ervaring en expertise op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, strafrecht en privacyrecht.

Daarmee leveren wij praktische oplossingen voor ingewikkelde maar soms ook schijnbaar eenvoudige vragen. Voor woningcorporaties. En voor partijen die met woningcorporaties werken zoals gemeenten en projectontwikkelaars. Door onze branchekennis steeds met gevoel voor verhoudingen tussen de verschillende partijen. Wij zijn altijd oplossingsgericht. Elke complicatie is een opmaat naar een creatieve oplossing.