null

Volkshuisvestingsrecht

Bij volkshuisvesting heeft u altijd te maken met meerdere partijen. Gemeenten, woningcorporaties, huurders, aannemers, projectontwikkelaars. Iedereen komt op voor zijn eigen belangen. Die belangen lopen vaak samen met die van de andere partijen. Maar soms niet. Of u nu vanuit een gemeente of een woningcorporatie handelt. Wat is uw belang? Bent u voldoende op de hoogte van de complexe juridische regelgeving? Kent u de Woningwet en kent u uw rechten en plichten? Kent u de risico’s, maar ook de mogelijkheden?

Voor huisvesting heeft de overheid grondwettelijk een zorgplicht. Gemeenten behoren de regie te voeren. Woningcorporaties moeten zich vooral richten op hun kerntaak: de doelgroep huisvesten. Meer is mogelijk, maar dan wel volgens specifieke regels. Ook huurders mogen meepraten over de (prestatie)afspraken die worden gemaakt om de volkshuisvesting binnen de gemeente te realiseren. Iedere partij heeft belangen waar u rekening mee moet houden.

Een zelfstandig rechtsgebied dat veel andere rechtsgebieden raakt

De regelgeving is complex en moeilijk leesbaar en de ontwikkelingen in de praktijk gaan snel. Maar het recht op huisvesting is een belangrijk uitgangspunt. Ten Holter Noordam advocaten ziet volkshuisvestingrecht daarom als een zelfstandig rechtsgebied waarin veel specialismen samenkomen. De vragen die wij krijgen van woningcorporaties, gemeenten en ontwikkelaars zijn divers. Bij uitstek bij het volkshuisvestingsrecht moet over de grenzen van juridische onderwerpen heen gekeken worden. Volkshuisvestingsrecht vormt een belangrijk onderdeel van ons specialisme bouw-, bestuurs- en aanbestedingsrecht (BBA). Naast expertise binnen BBA op het gebied van huurrecht, bouwrecht, aanbestedingsrecht, onteigeningsrecht en bestuursrecht hebben wij veel ervaring en expertise op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, strafrecht en privacyrecht. Het zijn allemaal specialismen die samenkomen in het volkshuisvestingsrecht. Daarmee leveren wij praktische oplossingen voor ingewikkelde maar soms ook schijnbaar eenvoudige vragen. Door onze branchekennis steeds met gevoel voor verhoudingen tussen de verschillende partijen.