null

Michael de Groot

Volkshuisvestingsrecht & Bouw en vastgoed
+31 (0)88 234 45 86
+31 (0)6 21 27 23 41
degroot@thna.nl

Michael de Groot is partner en advocaat bestuursrecht en vastgoed. Michael is gespecialiseerd in de raakvlakken tussen privaat- en publiekrecht en in het bijzonder in volkshuisvestingrecht: het gebied waar de overheid de zorgplicht voor voldoende huisvesting met wet- en regelgeving invult. Een groot deel van die taak heeft de overheid overgedragen aan woningcorporaties. Hier schrijft hij zijn proefschrift over.

Meestal werkt hij voor publieke of semipublieke instellingen zoals gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen. Michael heeft veel kennis van de bestuurlijke verhoudingen. Het mooie van advocaat zijn vindt Michael dat je in die rol cliënten kunt helpen datgene waar ze goed in zijn ook juridisch optimaal te doen, dus met vermindering van risico’s en vermeerdering van kansen.

Michael is buitenpromovendus aan de Vrije Universiteit. Hij schrijft regelmatig columns voor Binnenlands Bestuur over het volkshuisvestingsrecht. Ook publiceert hij in juridische tijdschriften over de volkshuisvesting en over andere onderwerpen die relevant zijn voor publieke en semipublieke instellingen.

Michael heeft een grote interesse in muziek. “Zelfs op mijn werkplek mogen een muziekafspeelmogelijkheid en een gitaar niet ontbreken. Dat is buiten kantooruren net zo.” Daarnaast vindt hij sport ontzettend belangrijk. “Elke beweging die je mee kunt pakken, is een cadeau. Al is het maar de fiets pakken om naar kantoor te gaan.”