null

Jurgen Vermeulen

Bestuurs- en omgevingsrecht
+31 (0)88 234 45 89
+31 (0)6 55 76 13 20
vermeulen@thna.nl

Jurgen Vermeulen is partner, advocaat bestuursrecht en vastgoed. Hij adviseert en procedeert voor gemeenten en marktpartijen met name over zaken die met gebiedsontwikkeling te maken hebben. Zijn specialismen omvatten Publiek-Private Samenwerking en samenwerking tussen overheden, verwerving van onroerende zaken en onteigening, kostenverhaal en anterieure overeenkomsten, omgevingsrecht en overheidsaansprakelijkheid.  

Jurgen maakt deel uit van het marktgebied Overheid. In die hoedanigheid is Jurgen voortrekker bij de verdere ontwikkeling en uitbouw van de dienstverlening van met name gemeenten. Op basis van zijn expertise en ruim 30 jaar ervaring is hij in staat hen op creatieve wijze en met oog voor hun publieke belangen bij te staan in complexe gebiedsontwikkelingen.  

Regelmatig wordt Jurgen door rechtbanken benoemd als voorzitter van deskundigen om advies uit te brengen over de schadeloosstelling in onteigeningszaken en prijsbepalingen. Hij is ingeschreven als gerechtelijk deskundige in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD). Daarnaast is Jurgen docent bij verschillende instellingen. “Het mooie aan de advocatuur vind ik de combinatie van intellectuele uitdaging en de samenwerking met cliënten en kantoorgenoten.” Door zijn cliënten wordt Jurgen met name gewaardeerd om zijn praktische en creatieve aanpak waarbij niet in problemen maar in oplossingen wordt gedacht.