null

Bob de Bruijn

Arbeidsrecht
+31 (0)88 234 45 24
+31 (0)6 83 44 36 00
bruijn@thna.nl

Bob de Bruijn is senior advocaat arbeidsrecht. Voordat Bob in 2008 de advocatuur in ging, was hij zes jaar werkzaam als juridisch adviseur waarbij hij zich heeft gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Zijn specialisatie is dan ook de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra). Over dit onderwerp schreef Bob ook in het boek “Arbeidsrecht in modellen”(2020).  Nu het arbeidsrecht en ambtenarenrecht door de Wnra in 2020 bij elkaar zijn gekomen, is Bob bij uitstek de specialist waar het gaat om genormaliseerde ambtenaren waarop het arbeidsrecht van toepassing is geworden. Hij is onderdeel van het marktgebied Overheid en ook het marktgebied Haven & Handel binnen Ten Holter Noordam advocaten.

Verder is Bob specialist in individuele en collectieve ontslagzaken. Bob staat organisaties bij vanaf de voorbereiding van een reorganisatie tot aan de afronding. Door zijn jarenlange ervaring kan hij zijn cliënten over alle aspecten van een reorganisatie adviseren en streeft hij naar de best mogelijke oplossingen. Daarbij fungeert hij als hands-on sparringpartner, een rol die door zijn cliënten erg wordt gewaardeerd.

Bij voorkeur vervult Bob de rol van businesspartner voor cliënten. Daarbij adviseert en denkt hij niet alleen mee in lopende dossiers, hij treedt ook proactief op. Bijvoorbeeld bij aanstaande veranderingen in regelgeving die voor de onderneming van de cliënt van belang (kunnen) zijn. Bob denkt in oplossingen, niet in problemen en is pragmatisch. Dit maakt hem een plezierige, betrouwbare en uiterst fanatieke businesspartner voor cliënten.

Samen met zijn arbeidsrechtcollega's organiseert Bob veelvuldig bijeenkomsten en workshops op maat voor klanten om hen in een informele setting te informeren over actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht.

In zijn vrije tijd loopt Bob regelmatig hard en brengt hij graag een bezoek aan het Dutch Pinball Museum in Rotterdam om een potje te flipperen.