null

Boetes voor onjuiste opgave lading

Een aantal grote containerrederijen heeft aangekondigd boetes aan hun klanten op te leggen wanneer zij een onjuiste of onvolledige opgave doen van de gevaarlijke inhoud van containers. Zo heeft Hapag Lloyd aangekondigd vanaf 15 september een boete van EUR 15.000 per container in rekening te brengen voor onvolledige of onjuiste opgave van gevaarlijke goederen in containers verscheept vanuit China. Ook andere rederijen zoals OOCL, Hyundai Merchant Marine en Maersk hebben aangekondigd een zogenaamde Hazardous Cargo Misdeclaration Fee in rekening te brengen in geval van een onjuiste of onvolledige vermelding van gevaarlijke goederen.

Waarom is dat en waarop is dat gebaseerd? De directe aanleiding is de brand die op 3 januari jl. uitbrak aan boord van de Yantian Express. De brand ontstond in een enkele container waarvan de reder, Hapag Lloyd, stelt niet te weten dat daarin gevaarlijke lading was verpakt. Als gevolg van deze brand is enorme schade ontstaan voor het schip en lading: meer dan 200 containers werden total loss verklaard en er is grote vertraging opgetreden. En bij veel meer incidenten in de afgelopen jaren wordt vermoed dat de oorzaak niet-aangegeven gevaarlijke lading aan boord is geweest.

Melding maken

Zowel civielrechtelijk als milieurechtelijk moet een verscheper/afzender van gevaarlijke goederen melding maken van het gevaar daarvan. Civielrechtelijk is de verscheper onder artikel IV, 6 van de zogenaamde Hague Visby Rules die op bijna alle cognossements-vervoer van toepassing zijn aansprakelijk voor alle schade en kosten die direct of indirect voorvloeien uit de verscheping van gevaarlijke goederen waarbij de verscheper geen of onvolledige opgave heeft gedaan van de aard daarvan. Milieurechtelijk geldt in Nederland de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen, die onder meer van toepassing is op het ten behoeve van vervoer beladen en afgeven van een container of vervoermiddel met gevaarlijke stoffen van toepassing is. Overtreding van de bepalingen daarvan zijn strafbaar. Er bestaan dus op beide terreinen sancties op het niet juist aangeven van gevaarlijke goederen.

Mogen de rederijen “boetes” opleggen? Nee; het gaat hier om een wijziging van hun vervoervoorwaarden: die moeten dan wel door verschepers worden aanvaard. Zij kunnen dat weigeren en met een andere vervoerder contracteren. Maar nu zoveel grote rederijen overgaan tot deze wijziging van voorwaarden hebben de verschepers niet veel keus.

De rederijen verwachten (of hopen?) dat de stok achter de deur van aanzienlijke boetes verschepers ertoe zullen brengen een juiste opgave te doen. Of dat werkt zal de toekomst leren.