null

Bunkervergunning per 1 februari 2021 verplicht

Na jaren voorbereiding en discussies is het dan op 1 februari a.s. zo ver: het leveren van bunkers aan zeeschepen is vanaf dan vergunningplichtig in de “RA”-range: in alle zeehavens van Dordrecht tot en met Zaanstad.

Wat betekent dit? Het betekent dat bunkers, gedefinieerd als stookolie, diesel en biodiesel (voor LNG bestond al een vergunningsplicht) vanaf 1 februari 2021 niet meer van de wal naar scheepsboord of tussen scheepsboorden mogen vervoerd en afgeleverd zonder dat het vervoerende bedrijf daarvoor een vergunning heeft. De achtergrond is borging van kwaliteit en transparantie. Andere havens gingen Nederland al voor, met name Singapore en Gibraltar. 

Een vergunning wordt verleend door het havenbedrijf van Rotterdam (voor de “Rijn”-havens) en/of dat van Amsterdam (voor de Noordzeekanaalhavens) indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het gaat hier met name om het vereiste en toetsing van procedures en documenten, niet om een inhoudelijke toets van kwaliteit of kwantiteit van afgeleverde bunkers. Dat laatste is in Singapore wel het geval: daar is een zogenaamde mass flow meter (MFM) vereist, waarmee de exact afgeleverde hoeveelheid wordt gemeten.

Bij de voorwaarden gaat het om (i) beroepskwalificaties van de vervoerder, zoals een verklaring omtrent gedrag, (ii) financiële gegoedheid van de vervoerder, (iii) het hebben van een kwaliteitsmanagement systeem en (iv) bepaalde uitrusting, zoals gekalibreerde monsterapparatuur, flessen/containers voor monstername, (v) naleving van bepaalde procedures, zoals de wijze van monstername, (vi) het opstellen/aanwezig hebben van bepaalde formulieren, zoals een reis/ladingjournaal, Bunker Request Form, Bunker Delivery Note, certificaat van kwaliteit van de bunkers en meetrapport en (vii) het doen van bepaalde meldingen aan de havendienst in geval van een bunkering. Debunkering, het terugnemen van bunkers uit een zeeschip, valt eveneens onder de vergunning, maar daarvoor gelden extra eisen. Blending (het samenvoegen van verschillende bunkers) mag alleen na toestemming van ILENT.

Geschillen en klachten omtrent kwaliteit of kwantiteit kunnen bij de havenmeester worden ingediend. De regeling vermeldt niet welke gevolgen een melding kan hebben, anders dan dat daardoor gerichtere handhaving (door de havendienst) kan plaatsvinden.

Een vergunning wordt voor een periode van 2 jaar afgegeven. Vóór de afloop daarvan wordt geëvalueerd of en onder welke voorwaarden de vergunning zal worden verlengd. Evident zullen daarbij eventuele klachten worden meegenomen. Na één jaar wordt de regeling zelf geëvalueerd, hetgeen dan mogelijk kan leiden tot het wel verplicht stellen van het hebben van een MFM aan boord.