Document - Ten Holter Noordam advocaten

Sancties VS tegen Iran: welke impact heeft dat op de scheepvaart?

Zoals bekend heeft de VS zware sancties tegen Iran ingesteld, die ook de scheepvaart activiteiten van Iran raken. Wat is de impact van deze sancties op de scheepvaart nu de grootste rederij van Iran in zijn geheel is onderworpen aan de maatregelen?

Gevolgen sanctiemaatregelen

De grootste rederij van Iran, Islamic Republic of Iran Shipping Lines Company (IRISL) is in zijn geheel onderworpen aan sanctiemaatregelen van de VS. Dit betekent dat onderdanen of bedrijven uit de VS die zaken met IRISL doen strafbaar zijn, en dat dus liever laten.

Maar ook personen of bedrijven uit andere landen worden naar Amerikaans recht door de sancties getroffen: zaken doen met “Iran” betekent dat men uitgesloten kan worden van zaken doen met de VS. Zo is een aantal Chinese bedrijven op de zwarte lijst gezet.

En daar veel transacties in US Dollars zijn, en een US Dollartransactie altijd via New York loopt, ook wanneer bijvoorbeeld het ene Nederlandse bedrijf Dollars aan het andere Nederlandse bedrijf betaalt, is er het risico dat betalingen in beslag genomen worden. En ook banken en verzekeraars die bij de handel met “Iran” betrokken zijn lopen risico.

(Onzichtbaar) doorvaren ondanks maatregelen

Ondanks de sancties vaart IRISL met haar schepen gewoon door.

Wat betreft de olietankers wordt daarbij veelal getracht onzichtbaar te maken waar die zijn, door de AIS (automatic identification system) uit te schakelen en lading boord/boord over te slaan in andere schepen. Maar met behulp van satellietbeelden en andere informatiebronnen blijft het mogelijk te zien waar die schepen varen en wat ze doen. Zo heeft Lloyds List trading patterns en ship-to-ship transfers in beeld gebracht.

Met haar containerschepen vaart IRISL echter, zoals ook door Lloyds List bericht, openlijk op allerlei destinaties. Hoewel China de grootste destinatie is – China is zelf als bekend doelwit van veel VS-sancties - is Antwerpen een van de havens die routinematig door IRISL worden aangedaan; maar ook Spaanse, Roemeense en Bulgaarse havens zijn bezocht, zonder dat dit tot reactie uit de VS leidt.

De reden is waarschijnlijk dat met de komst van Joe Biden als president, de houding van de VS jegens Iran milder is geworden, ook vooruitlopend op een mogelijk herstel van het nucleair akkoord.

Maar zonder risico is zaken doen met een door de VS gesanctioneerd bedrijf niet: de maatregelen gelden onverminderd. Als directeur van een onderneming die door de VS is getarget wil je niet op JFK uit de rij gehaald worden….