null

Dymphy Schuurman

Arbeidsrecht
+31 (0)88 234 45 29
+31 (0)6 83 16 55 68
schuurman@thna.nl

Dymphy Schuurman is partner en advocaat arbeidsrecht sinds december 2010. Door haar praktische insteek bij complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken wordt Dymphy door veel cliënten gevraagd mee te denken over het voorkomen dan wel oplossen van geschillen. Naast het arbeidsrecht is Dymphy gespecialiseerd in de Wet normering topinkomens (Wnt).

Dymphy staat veel zorginstellingen bij en geeft leiding aan de specialisten binnen het marktgebied Zorg. Ze heeft een grondige kennis van de branche en haar regelgeving.

Samen met haar arbeidsrechtcollega's organiseert Dymphy veelvuldig bijeenkomsten en workshops op maat voor cliënten om hen in een informele setting te informeren over actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Dymphy is docent bij de leergang arbeidsrecht in de zorg van het Instituut voor Arbeidsrecht & HRM en publiceert regelmatig in verschillende vaktijdschiften zoals ArbeidsRecht. In haar vrije tijd tennist Dymphy graag.