null

Het coronavirus en wijzigingen in overheidscontracten; de mogelijkheden

We leven in een bijzondere tijd. Waar pacta sunt servanda (een overeenkomst moet worden nageleefd) de regel is, kunnen door de huidige crisis soms overeenkomsten niet meer (volledig) worden nageleefd, zouden ze wellicht moeten worden aangepast, versoepeld of andere voorwaarden moeten worden afgesproken. Daarnaast kan het zijn dat aanbesteden op dit moment uitermate ongunstig uitkomt, waardoor een verlenging gewenst is, maar de contractsperiode eindigt.

Nieuwe overheidsopdracht?

Het aanbestedingsrecht staat niet bekend om haar veranderingsgezindheid. De basisregel binnen het aanbestedingsrecht is namelijk dat als een overeenkomst wezenlijk wordt gewijzigd/aangepast of eindigt, er een nieuwe overheidsopdracht ontstaat die dan dus moet worden aanbesteed. Dat kan uitermate onwenselijk zijn voor zowel overheid als marktpartij. Toch zijn er wettelijke oplossingen om gesloten overheidscontracten aan te passen of te verlengen zonder dat aanbesteed moet worden.   

  1. De eerste is relatief eenvoudig. Bij leveringen en diensten kan een overeenkomst tot 10% en bij werken tot 15% van de opdrachtwaarde worden gewijzigd/aangepast zonder dat een nieuwe aanbestedingsprocedure nodig is. Dit kan (net) de contractwaarde zijn die een verlenging van een overeenkomst mogelijk maakt om zonder aanbestedingsprocedure een periode te overbruggen of een overzichtelijke, maar belangrijke aanpassing door te voeren.
  2. De tweede oplossing is ruimhartiger en kent normaliter een zware voorwaarde, maar die thans mogelijk eenvoudiger invulbaar is. Als namelijk de behoefte/noodzaak aan de wijziging van de overeenkomst niet te voorzien was voor een zorgvuldige aanbestedende dienst (en dat is goed verdedigbaar in deze crisistijd) en de verhoging van de prijs ten gevolge van de wijziging niet meer bedraagt dan 50% van de opdrachtwaarde kan tot dat percentage de overeenkomst worden gewijzigd. Dit geeft mogelijkheden de overeenkomst met een behoorlijke omvang te wijzigen, maar let daarbij wel op dat de algemene aard van de opdracht niet wijzigt en dat de wijziging moet worden gepubliceerd op TenderNed.

Kortom, aanbesteders en marktpartijen denk aan deze mogelijkheden, mocht het nodig zijn. Heeft u vragen over aanbestedingen? Neem contact op met Arjan van de Watering.