null

Heffingsaanslag + Wob-verzoek = misbruik

Eerder schreef ik al over de redenering van de Raad van State dat informatie vragen over een verkeersboete als uitgangspunt oplevert dat iemand het recht op informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur misbruikt. Vandaag oordeelde de Raad van State dat deze redenering ook gevolgd kan worden bij informatieverzoeken lopende een procedure naar aanleiding van een heffingsaanslag.

De casus

Iemand verzocht om openbaarmaking van stukken op grond van de Wob. Dit verzoek werd afgehandeld door de heffingsambtenaar van de gemeente Haarlem. Reden hiervoor was gelegen in de informatie die werd opgevraagd. Men vroeg immers om toezending van stukken die betrekking hebben op een op 31 mei 2016 opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting. Met die aanslag was men het niet mee eens. Daar loopt dus een procedure over.

Procederen en Wobben

Dat werpt de vraag op het verzoeken om informatie op grond van de Wob over een bepaald besluit in combinatie met procederen over dat besluit een optie is. Eerder kenden we al de rechtspraak over het Wobben over een verkeersboete. Dat leverde een nuance op, op het al genoemde uitgangspunt dat in zo'n geval sprake is van misbruik van de Wob. Dit uitgangspunt hanteert de Raad van State dus per vandaag ook bij een Wob-verzoek over een heffingsaanslag gedurende een procedure tegen die aanslag zelf. Ook hierbij is de reden erin gelegen dat de Algemene wet bestuursrecht de geëigende weg vormt voor procespartijen om informatie te verkrijgen.