null

Prepack: is het in een flits voorbij?

Wat al enigszins voor voelbaar was, en niet bepaald tegen het rechtsgevoel instrijkt, lijkt bewaarheid te gaan worden: er is een gerede kans dat het Europese Hof gaat beslissen dat het prepack de rechten van werknemers niet kan aantasten.

Dit is de verwachting nadat de advocaat-generaal bij dat hof deze week in zijn advies aan het hof in de befaamde Nederlandse Estro-kwestie (in de kinderopvang) de conclusie heeft getrokken dat op het prepack de regels omtrent overgang van onderneming moeten worden toegepast.

Ter herinnering: Estro was in 2014 één van de grootse kinderopvangorganisaties in den lande. Estro bleek niet in staat de nadelen van de forse teruggang in het aantal verkochte opvanguren op te vangen. Er werd tot rigoureuze afslanking besloten op een al even grove wijze: een voorgekookt (flits) faillissement en een doorstart onder de naam Smallsteps; 1000 medewerkers stonden op straat. Smallsteps ging verder met wat zij als de krenten uit de pap beschouwde, én, daarbij liepen de belangen van oude en nieuwe eigenaren min of meer parallel. Andere geïnteresseerden in – onderdelen van – Estro kwamen in het proces voorafgaand aan het faillissement niet of nauwelijks aan bod en zo doende ging waarschijnlijk onnodig werkgelegenheid verloren.

De vakbond vond deze gang van zaken die was gebaseerd op het fenomeen prepack, onverteerbaar, ging procederen en nu ligt de kwestie ter beoordeling bij het Europese Hof.

De visie van de advocaat-generaal is dat de rechten en plichten van werknemers in het kader van een overgang van een onderneming mee overgaan, en dat dit alleen uitzondering kan lijden indien sprake is van een insolventieprocedure die tot doel heeft de boedel te liquideren. Indien het voornaamste doel is om de onderneming te continueren, zoals bij prepack, dan is er geen aanleiding om de werknemers niet te beschermen.

Indien deze visie door het Europese Hof zal worden gevolgd, dan kan dit ertoe leiden dat het prepack in dit geval wordt teruggedraaid en dat de benadeelde werknemers zullen worden gecompenseerd of zelfs geacht worden in dienst te zijn bij Smallsteps. Vele partijen waaronder de Nederlandse regering die het prepack bij wet wil regelen, wachten met spanning op de uitspraak van het Europese Hof, die overigens nog wel enige tijd op zich zal laten wachten.