null

Verkenning van de gevolgen van de Wet open overheid in de praktijk

Verscheen eerder al deel I van de juridische impact analyse van de Wet open overheid - de wet die de Wet openbaarheid van bestuur moet vervangen - voor de gemeentelijke praktijk. Vandaag werd deel II gepubliceerd in de Gemeentestem. In dit afrondende deel wordt ingegaan op de eisen aan de besluitvorming. Ook wordt het kader rond actieve openbaarmaking - publicatie zonder dat een verzoek is gedaan - geschetst. De impact is aanzienlijk zoals u kunt lezen.

http://www.slideshare.net/cornelis53/de-wet-open-overheid-in-de-gemeentelijke-praktijk-besluitvorming-en-actieve-openbaarmaking-de-gemeentestem-2916144