null

Wet open overheid; gevolgen voor de praktijk

In verschillende blogs is op deze site al ingegaan op de Wet open overheid. De wet die Wet openbaarheid van bestuur moet gaan vervangen als het aan de Tweede Kamer ligt.

Op bijzondere wijze probeert de minister van BZK de goedkeuring van de Eerste Kamer van de Woo nog te beïnvloeden. Hij laat immers een impactanalyse uitvoeren naar de gevolgen van de wet in de praktijk.

Vanwege de tijd is die analyse beperkt tot de gevolgen voor ministeries. Nu dat maar een fractie is van het aantal bestuursorganen dat te maken zal krijgen met de Woo, is het nuttig te bezien wat de gevolgen zijn op – bijvoorbeeld – gemeentelijke niveau. In een recent artikel is die analyse verricht. In dit deel wordt ingegaan op de bijzonderheden van de Woo voor de fase van ontvangst van een verzoek om informatie, het verzamelen van informatie en het betrekken van personen of bedrijven waar de informatie op ziet:

http://www.slideshare.net/cornelis53/de-wet-open-overheid-in-de-gemeentelijke-praktijk-deel-i-de-gemeentestem-2016135

Zoals valt te lezen is dit een eerste deel van een tweeluik. Deel II gaat over het proces van besluitvorming en het actief openbaar maken van informatie. Als dat deel gepubliceerd is, zal ook dat beschikbaar worden gesteld via deze site.