null

Gerdien van der Voet

Arbeidsrecht
+31 (0)88 234 45 90
+31 (0)6 21 97 34 65
voet@thna.nl

Gerdien is advocaat-partner Arbeidsrecht en was tot voorkort tevens bijzonder hoogleraar bijzondere arbeidsverhoudingen aan de Erasmus School of Law (ESL), met een focus op de zeevarende. Zij heeft diepgaande kennis van en ervaring met bijzondere arbeidsverhoudingen.

Daarnaast is zij specialist in het medezeggenschapsrecht van ondernemingsraden en van cliëntenraden in de zorg – een onderwerp waarop ze in 2005 promoveerde. Ze is goed thuis in het cao-recht en in het arbeidsrecht in brede zin. Cliënten van Gerdien zijn werkgevers, waaronder werkgevers actief in de offshore, het grensoverschrijdend transport en de scheepvaart. Ook adviseert Gerdien opdrachtgevers van zzp’ers en (opdrachtgevers van) uitzendbureaus en is zij vraagbaak voor werkgeversorganisaties.

Door een sterk analytisch vermogen weet zij voor hen complexe arbeidszaken/-vraagstukken te vertalen in heldere adviezen. Gerdien treedt regelmatig succesvol op tegen boeteopleggingen door de Inspectie SZW.

Gerdien doceert en publiceert veel over haar vakgebied. Zo is zij (co)auteur en (mede) redacteur van verschillende wetenschappelijke arbeidsrechtelijke werken (waaronder de handboeken Arbeidsrechtelijke Themata en Bijzondere arbeidsverhoudingen). Gerdien doceert aan de universiteit en geeft (inhouse)cursussen aan HR-medewerkers, crewing managers en advocaten. Zij geeft webinars en spreekt op seminars, bij (kantoor)events en bijeenkomsten van onder meer de VRAA en de VvA.