null

Sheila van Gemeren

Bouw en vastgoed & Bestuurs- en omgevingsrecht
+31 (0)88 234 45 62
+31 (0)6 82 86 58 01
gemeren@thna.nl

Sheila van Gemeren is advocaat vastgoedrecht en adviseert/procedeert sinds 2015 over bouwrecht, vastgoed en grondbeleid. De eerste vijf jaar was zij werkzaam als jurist en vastgoedtaxateur (Register-Taxateur van bedrijfsmatig vastgoed) en sindsdien als advocaat. Sheila verdiept zich in gebiedsontwikkeling en vastgoed in brede zin, op het snijvlak van civiel - met bestuursrecht. Haar taxatietechnische en bouwkundige kennis komen daarbij goed van pas. Haar adviezen en stukken kenmerken zich door een praktische en leesbare insteek.

In haar dagelijkse praktijk specialiseert Sheila zich in koop-/aannemingsgeschillen, traditioneel bouwrecht en raakvlakken met grondbeleid (bijvoorbeeld onteigening). Zij adviseert ontwikkelaars, aannemers en gemeenten, maar ook bedrijven en particulieren.

In het bijzonder focust zij zich op de energietransitie en (de daarvoor benodigde) ondergrondse én bovengrondse infra. Denk aan vraagstukken over kabels en leidingen, graafschade, (tijdige) aansluiting op nutsvoorzieningen, windmolens, glasvezel (telecommunicatie) en de daarvoor benodigde overeenkomsten.

Omdat haar familie ruim 120 jaar aan het roer heeft gestaan van een landbouwmechanisatiebedrijf heeft zij bijzondere affiniteit met het landelijk gebied. Sheila schrijft regelmatig blogs/artikelen en verzorgt seminars/presentaties over bouwrecht en kabels en leidingen. Sheila is lid van de Vereniging voor Jonge Onroerend Goed Juristen (Vereniging JOJ), de Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOR) en de Vereniging voor Bouwrecht (VBR).