null

Sheila van Gemeren

Bestuurs- en omgevingsrecht & Bouw en vastgoed
+31 (0)88 234 45 62
+31 (0)6 82 86 58 01
gemeren@thna.nl

Sheila van Gemeren is advocaat vastgoedrecht. Zij adviseert en procedeert over bouwrecht, vastgoed en grondbeleid. Sinds 2015 is Sheila werkzaam in het vastgoed: de eerste vijf jaar als jurist en vastgoedtaxateur (Register-Taxateur van bedrijfsmatig vastgoed), daarna als advocaat. Daarbij verdiept Sheila zich in gebiedsontwikkeling en vastgoed in brede zin, op het snijvlak van civiel - met bestuursrecht. Haar taxatietechnische en bouwkundige kennis komen daarbij goed van pas.

In haar dagelijkse praktijk specialiseert Sheila zich in koop-/aannemingsgeschillen, traditioneel bouwrecht en raakvlakken met grondbeleid (bijvoorbeeld onteigening). Zij adviseert ontwikkelaars, bouwers en gemeenten, maar ook bedrijven en particulieren. Verder focust zij zich op de energietransitie en (de daarvoor benodigde) ondergrondse én bovengrondse infra. Sheila schrijft regelmatig blogs en artikelen over kabels en leidingen (bijvoorbeeld in Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Land- en Tuinbouwbulletin) en staat voor cliënten klaar bij uiteenlopende vraagstukken over nutsvoorzieningen.

Ten slotte heeft Sheila bijzondere affiniteit met het landelijk gebied, omdat haar familie ruim 120 jaar aan het roer heeft gestaan van een landbouwmechanisatiebedrijf.

Sheila is lid van de Vereniging voor Jonge Onroerend Goed Juristen (Vereniging JOJ), de Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOR) en de Vereniging voor Bouwrecht (VBR). 

Haar vrije tijd besteedt Sheila graag aan haar familie en vrienden, koken, sporten, reizen en het lezen van mooie boeken. Daarnaast zet zij zich als voorzitter in voor de behartiging van verschillende belangen binnen ‘haar eigen’ Vereniging van Eigenaars.