null

Friso de Zeeuw

"Friso de Zeeuw heeft een veelkleurige en langjarige ervaring als professional. Zijn werkvelden zijn openbaar bestuur, gebiedsontwikkeling, omgevingsrecht, ruimtelijke economie, mobiliteit, woningmarkt, grondbeleid en vastgoed.

Na zijn universitaire juridische opleiding aan de Vrije Universiteit, was hij wethouder van de gemeente Monnickendam en gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Daarnaast was hij beleidsadviseur (bij de gemeente Amsterdam) en organisatieadviseur (bij Berenschot). Van 1998 tot 1 mei 2016 was hij directeur Nieuwe Markten bij BPD (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling), de grootste projectontwikkelaar van Nederland. Van 2006 tot 11 oktober 2017 was De Zeeuw parttime praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Als emeritus hoogleraar is hij nog steeds aan de TU Delft verbonden. Onder de naam Friso Advies is hij nu actief als adviseur en bekleedt een tiental bestuursfuncties.

Friso bundelt kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken: publiek, privaat en wetenschap (een combinatie die niet veel voorkomt). Hij staat bekend om zijn scherpe analyses en gepeperde stellingnames over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, woningmarkt, grondbeleid, omgevingsrecht en bestuurlijke organisatie. Zijn (zelf-)relativerende humor maakt ook de stevigste stellingnames verteerbaar, uitzonderingen daargelaten.

De Zeeuw publiceert regelmatig over tal van onderwerpen, is columnist, adviseert overheden en bedrijven, houdt regelmatig voordrachten, treedt op als voorzitter en neemt deel aan podiumdiscussies.

Hij bekleedt een tiental bestuursfuncties en commissariaten. Friso beheert het enige DDR-Museum in Nederland en is als drummer te horen in het Meezingkoor Waterland en in Combo Monnickenwerk (alleen eenvoudige nummers)."