De vergewis- en meldplicht van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De vergewis- en meldplicht van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De ‘zorg’ kenmerkt zich door een verscheidenheid aan bijzondere wetten. Eén daarvan is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Kennis van deze wet is voor werkgevers in de zorg noodzakelijk. Om goede zorg te stimuleren, voorziet de Wkkgz in een aantal verplichtingen voor zorgaanbieders, waaronder de vergewis- en meldplicht.

De vergewisplicht komt er kort gezegd op neer dat de zorgaanbieder zich ervan moet vergewissen dat de wijze waarop zorgverleners, die zorg verlenen aan cliënten, in het verleden hebben gefunctioneerd niet in de weg staat aan het inzetten van zorgverleners bij het verlenen van zorg. De meldplicht geldt in drie gevallen: (1) bij iedere calamiteit die bij de zorgverlening heeft plaatsgevonden, (2) bij geweld in de zorgrelatie en (3) in geval van ernstig tekortschieten in het functioneren aan de zijde van de zorgverlener.

Tijdens de ontbijtbijeenkomst op 11 april 2024 zullen Alex Olsthoorn en Dymphy Schuurman stil staan bij de vergewisplicht en de meldplicht. Aan de hand van verschillende stellingen en casussen zullen zij toelichten hoe je als werkgever in de praktijk invulling moet geven aan de vergewis- en meldplicht en hoe je als werkgever daarin bepaalde afwegingen kan en moet maken.

Vanaf 07:45 uur staat er een ontbijtbuffet voor u klaar. Om 09:30 uur is de bijeenkomst afgelopen en is er gelegenheid tot napraten. U kunt zich inschrijven door onderstaand formulier in te vullen. We zien u graag op 11 april bij ons op kantoor. Tot dan!

Privacy

De persoonsgegevens in de verplichte velden in onderstaand formulier gebruiken wij voor de organisatie van deze bijeenkomst. Vult u uw telefoonnummer in, dan kunnen wij deze gebruiken om u te benaderen in het kader van de door ons aan te bieden diensten. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Aanmelden

Het formulier kon niet geladen worden, probeer het later nogmaals.