Wetsvoorstel aanscherping concurrentiebeding: het concurrentiebeding aan banden

Wetsvoorstel aanscherping concurrentiebeding: het concurrentiebeding aan banden

Het concurrentie- en/of relatiebeding is hét instrument dat werkgevers kunnen inzetten om hun bedrijfsdebiet te beschermen en om zo veel mogelijk te voorkomen dat de werkgever concurrentie wordt aangedaan door de (ex-)werknemer. Dergelijke bedingen worden door werkgevers echter ook steeds meer ingezet om personeel aan zich te binden, waardoor de doorstroom op de arbeidsmarkt wordt bemoeilijkt.

In tijden waarin de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt historisch hoog is, wil het kabinet juist die doorstroom op de arbeidsmarkt vergemakkelijken. Op 4 maart 2024 is dan ook het 'wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding' in internetconsultatie gegaan. Met het aanscherpen van de regels omtrent het concurrentiebeding, wil het kabinet zo veel mogelijk voorkomen dat het concurrentie- en/of relatiebeding een standaardclausule wordt. In plaats daarvan moeten dergelijke bedingen enkel worden voorbehouden voor de gevallen waarin daadwerkelijk de bescherming van het bedrijfsdebiet van de werkgever voorop staat.

Tijdens de HR-tafel van donderdag 25 april 2024 bespreken Bob de Bruijn en Denise Windmeijer met u de inhoud, maar ook de gevolgen van het wetsvoorstel. Onder welke voorwaarden wordt het voor de werkgever nog mogelijk om een concurrentie- en relatiebeding overeen te komen en wat zijn de consequenties indien u zich als werkgever daadwerkelijk op het concurrentie- en/of relatiebeding beroept?

Binnen een half uur praten wij u bij over dit onderwerp zodat u goed voorbereid bent bij de mogelijke invoering van dit wetsvoorstel. Bent u erbij? Kosteloos aanmelden kan via onderstaande formulier.

Wanneer?

De online HR-tafel vindt altijd plaats van 09:00 - 09:30 uur. We zullen interactie opzoeken aan de hand van het thema. Heeft u op voorhand een gespreksonderwerp? Stuur een e-mail naar bruijn@thna.nl o.v.v. "Onderwerp HR-tafel".

Doel van de HR-tafel

Het doel van de online HR-tafel is om kennis en ervaringen uit te wisselen over diverse HR-vraagstukken. Tijdens deze HR-tafel staat er steeds een ander thema centraal. Als HR-professional deelt u vraagstukken uit de praktijk en onze advocaten belichten het onderwerp vanuit de theorie. Zo krijgt u weer nieuwe Vitamine Arbeidsrecht binnen.

Privacy

De persoonsgegevens in de verplichte velden in onderstaand formulier gebruiken wij voor de organisatie van deze bijeenkomst. Vult u uw telefoonnummer in, dan kunnen wij deze gebruiken om u te benaderen in het kader van de door ons aan te bieden diensten. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Aanmelden

Het formulier kon niet geladen worden, probeer het later nogmaals.