null

Betalingsproblemen in de coronacrisis, wat nu?

Veel bedrijven zijn de afgelopen weken geconfronteerd met de directe consequenties van het coronavirus voor de bedrijfsvoering. Personeel kan niet of nauwelijks worden ingezet, opdrachten worden geannuleerd en debiteuren betalen niet (of later) met verwijzing naar dezelfde oorzaak.

Wat zijn mogelijke oplossingen voor betalingsproblemen?

Ondernemers proberen op verschillende niveaus in de vaste kosten te snijden door onder andere voor personeel aanspraak te maken op de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW), verhuurders wordt om opschorting of kwijtschelding van lopende huurtermijnen gevraagd en aan de bank/financier wordt een "stand still" periode gevraagd waarin geen aflossingen hoeven te worden gedaan. Ook de fiscus stelt zich soepel op ten gevolge van het coronavirus (o.a. door eerder uitstel van betaling te verlenen indien daarom wordt verzocht).Een deel van de maatregelen geeft weliswaar voor de korte termijn financiële ruimte maar op termijn zullen ondernemingen de daardoor ontstane achterstanden wel moeten inlopen, zo is de verwachting.Diverse ondernemers maken nu de balans op en gooien de handdoek door bijvoorbeeld de aanvraag van het eigen faillissement. Er zijn echter onder omstandigheden ook alternatieven denkbaar waaronder het aanbieden van een crediteurenakkoord. Alle bestaande schuldeisers wordt in een dergelijk geval om een financieel offer gevraagd in de vorm van kwijtschelding van een deel van de vordering of factuur. Schuldeisers kunnen in beginsel echter niet worden gedwongen hieraan mee te werken. In de praktijk blijkt echter dat een onderneming met een transparante, eerlijke opstelling een heel eind kan worden gekomen.

Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Naast de bestaande mogelijkheden buigt de wetgever zich op dit moment over het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze wet moet het voor

ondernemingen met een te grote schuldenlast mogelijk maken te herstructureren. De rechtbank kan een dergelijk voorstel/akkoord goedkeuren met als gevolg dat alle schuldeisers daaraan gebonden zijn. Weigerachtige schuldeisers kunnen op die manier dus worden gedwongen toch akkoord te gaan met het voorstel. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat diverse insolventiejuristen de politiek hebben opgeroepen tot onmiddellijke invoering van de WHOA. Of de wetgever daaraan gehoor zal geven is nog even de vraag.Tot die tijd moeten we het doen met de reeds bestaande saneringsmogelijkheden. De bijzondere situatie waarin ondernemend Nederland zich thans bevindt zorgt er mogelijk voor dat alle betrokkenen bij een crisissituatie sneller bereid zijn hun (financiële) steentje bij te dragen mocht een saneringsvoorstel worden gedaan.Zit u op dit moment in een financieel uitdagende situatie en heeft u behoefte daarover met een insolventiespecialist van gedachte te wisselen, aarzel niet contact op te nemen met Ilse Harmsen.