null

Workshop UAV of UAV-GC

In onze praktijk en in de jurisprudentie van de Raad van Arbitrage voor de Bouw blijkt steeds weer dat de utiliteit aan het overstappen is naar de UAV-GC. Evenzeer blijkt dat – of het nou om opdrachtgevers, aannemers, adviseurs of onderaannemers gaat – de partijen in de bouw nog lang niet allemaal aan de consequenties hiervan kennen.

Zie daarvoor mijn eerdere blogs, onder andere over het UAV-gedrag van partijen terwijl er een UAV-GC contract gesloten was. In een recent gepubliceerd vonnis van de Raad van Arbitrage stellen de arbiters vast dat door de houding van de opdrachtgever, van de ontwerpverantwoordelijkheid van de aannemer weinig meer overbleef.

De oplossing?

Een workshop voor uw MT, contractverantwoordelijken, inkopers en projectleiders.

Onderwerpen

 • Verschillen UAV / UAV-GC
 • Afwegingen bij keuze
 • Aanbesteden
 • Contracteren, afwijkingen en aanvullingen
 • Aansprakelijkheden en verzekeren
 • Rol adviseurs (architect/constructeur enz.)
 • Rol onderaannemers en leveranciers (en nevenaannemers !)
 • Uitvoering: ontwerpen ten opzichte van bouwen
 • Toezicht en oplevering
 • Meerwerk, vertraging en overige valkuilen
 • Verjaring van claims

Actueel en interactief

In deze workshop zullen wij op basis van de actuele jurisprudentie duidelijk maken waarop gelet moet worden om niet in de problemen te komen. Belangrijk blijken bijv. de informatie die door de opdrachtgever ter beschikking moet worden gesteld, de neiging van de opdrachtgever om zich meer met het werk te bemoeien dan hij in zijn nieuwe rol mag, de verantwoordelijkheid van de aannemer en diens adviseurs voor fouten in het ontwerp en de noodzaak voor terughoudendheid van de opdrachtgever tijdens de bouw en de oplevering. Wat tenslotte ook regelmatig aan de orde komt in de jurisprudentie zijn de garanties aan de ene kant en de verjarings- en vervaltermijnen aan de andere kant. Partijen gaan vaak langere termijnen uit dan zij in werkelijkheid hebben, met het verlies van hun claimrecht tot gevolg.

Hoe gaat dat, zo’n workshop?

In anderhalf uur zorgen wij dat uw mensen helemaal op de hoogte zijn. Dat kan bij ons op kantoor of bij u, kosteloos en met handige tips en geheugensteuntjes voor de praktijk. Bel ons en als u al specifieke vragen hebt, nemen we die mee!