null

Blogreeks volkshuisvesting: wat kunt u verwachten?

Volkshuisvesting is altijd actueel. Omdat het over huisvesting gaat, waarvoor de overheid grondwettelijk een zorgplicht heeft en omdat het een breed onderwerp is. Met veel belanghebbende partijen, zoals gemeenten, woningcorporaties, huurders, aannemers, projectontwikkelaars.

Volkshuisvesting is juridisch complex en veelomvattend. Temeer na 2015. Toen brak met de gewijzigde Woningwet een nieuw tijdperk voor de volkshuisvesting aan. Gemeenten behoren nu de regie te voeren. Woningcorporaties moeten zich in beginsel richten op hun kerntaak, kort gezegd: de doelgroep huisvesten. Meer is mogelijk, maar dan wel volgens specifieke regels. Ook huurders mogen meepraten over de (prestatie)afspraken, die worden gemaakt om de volkshuisvesting binnen de gemeente vorm te geven. De regelgeving is complex en moeilijk leesbaar en de ontwikkelingen in de praktijk gaan snel. Ten Holter Noordam advocaten ziet volkshuisvestingsrecht daarom als een zelfstandig rechtsgebied, waarin veel specialismen samenkomen. Een rechtsgebied dat een eigen blogreeks verdient. Met actuele onderwerpen en lastige vraagstukken op een aansprekende manier voor de praktijk inzichtelijk gemaakt.

Een blogreeks met een breed scala aan belangrijke onderwerpen

Volkshuisvestingsrecht vormt een belangrijk onderdeel van onze sectie Bouw-, Bestuurs- en Aanbestedingsrecht (BBA). Naast expertise binnen de sectie BBA op het gebied van huurrecht, bouwrecht, aanbestedingsrecht, onteigeningsrecht en bestuursrecht heeft ons kantoor een surplus aan ervaring en expertise op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, strafrecht en privacyrecht.

Ten Holter Noordam advocaten brengt lastige onderwerpen op verschillende rechtsgebieden met elkaar in verband. In deze blogreeks wordt ingegaan op belangrijkste juridische aspecten van onderwerpen die specifiek voor woningcorporaties en gemeenten van belang zijn. Maar ook voor huurders, projectontwikkelaars en aannemers, die met woningcorporaties samenwerken of met hen te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Daeb en niet-Daeb: wat mag een corporatie wel of niet?
 • Prestatieafspraken: tips en trucs voor meer regie
 • Passend toewijzen
 • Markttoets: de ervaringen
 • Geschillenregeling: waarover en waarvoor?
 • Scheefwonen
 • Leefbaarheid: een prestatieveld dat Nederland bijzonder maakt
 • Huurdersorganisaties en bewonersorganisaties: hun rol in de volkshuisvesting
 • Veranderende positie van huurders
 • Wooncoöperaties: gaat het werken, en hoe?
 • Onteigening door woningcorporaties: een mogelijkheid?
 • Aanbestedingsrecht: Europese toestanden voor woningcorporaties?
 • Staatssteun: daeb en meer
 • Arbeidsrecht en woningcorporaties: de bijzonderheden
 • Faillissement van woningcorporaties: kan dat?
 • Bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van commissarissen
 • Privacyrecht binnen woningcorporaties en gemeenten
 • En nog veel meer

Wij denken met u mee.

Heeft u vragen over volkshuisvesting? Neem contact op met een van onze specialisten.