null

Exact weten wat er met circulair wordt bedoeld

Ontwikkelaars en aannemers krijgen steeds meer aandacht voor circulair bouwen. Maar wat wordt nou precies bedoeld met circulair? Volgens advocaat Hugo Meijer is het van groot belang om daar duidelijkheid over te krijgen.

Wat ons met onze juridische bril op valt is dat circulair bouwen op veel manieren uitgelegd wordt. Het varieert van orde en netheid op de bouwplaats tot een bouwmaterialenpaspoort en van een contractuele eis van volledig hergebruik tot het leasen van een stuk weg. Circulair bouwen is geen wettelijk begrip en wordt ook niet gedefinieerd in het Bouwbesluit 2012, een NEN-norm of op een andere plek. Het is dus een keuze van de opdrachtgever om zijn idealen qua circulair en duurzaamheid werkelijkheid te laten worden, al dan niet ingegeven door de goede voornemens van de opdrachtnemers.

Als een opdrachtgever zijn idealen neerlegt in een programma van eisen, kan dat, zeker in deze hectische tijden voor de bouw, wel eens tot gevolg hebben dat die mooie plannen de ijskast in moeten.

In de Cobouw van 23 januari 2019 vertelt de directeur van de Zeeuwse corporatie RWS Wonen bijvoorbeeld hoe hij uiteindelijk weliswaar in een (soort) bouwteam toch geslaagd is om zijn nieuwbouw door te laten gaan. Het bouwteam heeft daarvoor wel de oorspronkelijke torenhoge duurzaamheidseisen moeten bijstellen. De boodschap is dat RWS meer met bouwteams gaat werken.

Als wij voor 2019 mogen voorspellen wat nu echt breed uitgedragen gaat worden in de bouw, is dat circulair bouwen. In de goede voornemens en publiciteit van veel ontwikkelaars/aannemers heeft dit in ieder geval een belangrijke plaats gekregen.

Omdat er in het Bouwbesluit 2012 of elders nog geen duidelijke eisen voor circulair bouwen neergelegd zijn, is het inderdaad heel verstandig dat een opdrachtgever daarover zo vroeg mogelijk met alle betrokkenen nadenkt, over wat hij wel en niet wil en wat de (prijs)consequenties daarvan zijn. Dat kan heel goed in een bouwteam, waarbij natuurlijk aan een aannemingsovereenkomst op basis van de UAV-GC 2005 gedacht kan worden om de ontwerpverantwoordelijkheid van de aannemer te benadrukken.

Wie ook de ontwerpverantwoordelijke is, hij/zij moet wel exact weten wat er bedoeld wordt met circulair.

Let op: De model bouwteamovereenkomst van Bouwend Nederland moet voor een grotere ontwerprol van de aannemer en zijn onderaannemers/adviseurs echter wel aangevuld worden. Zoals wij al eerder meldden in de Cobouw van 3 mei 2018 is het o.a. van groot belang dat aandacht besteed wordt aan de auteursrechten voor als het niet lukt om met de aannemer in het bouwteam een goede aannemingsovereenkomst te sluiten en het werk door een derde moet worden uitgevoerd.

Belangrijk is dus dat zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers die circulair willen gaan bouwen, heel vroeg in het ontwerpproces al duidelijkheid moeten verkrijgen over wat ze daarmee bedoelen. Doen ze dat niet, dan liggen problemen op een later moment op de loer. Zeker in deze hectische tijd voor de bouw, kan niemand die gebruiken.

Dit artikel is eerder verschenen op Cobouw.nl