null

Crisis voorbij: UAV-GC ook?

Prikkelende kop, die een kern van waarheid heeft. Aannemers beginnen het namelijk zo druk te krijgen, dat ze werk alleen op basis van de UAV 2012 willen aannemen. Zeker in de utiliteit is dat wel bijzonder. Daar beginnen de opdrachtgevers net een beetje aan de UAV-GC gewend aan te raken!

De voorkeur van de aannemers voor de UAV lijkt het gevolg te zijn van een aantal consequenties van de UAV-GC:

  • de aannemer wordt verantwoordelijk voor de vergunningen en het ontwerprisico komt bij hem te liggen;
  • opdrachtgevers scherpen de voorwaarden vaak nog aan in hun eigen voordeel;
  • onderaannemers reageren onwennig als ze voor hun werk ook het ontwerprisico moeten nemen en ze hebben al werk genoeg;
  • adviseurs hebben moeite met het doorleggen van afwijkingen van hun standaard voorwaarden (DNR 2011), ook al wordt de extra verzekeringspremie betaald door de aannemer;
  • het kost de aannemer moeite om intern zowel bij inkoop als bij de uitvoering zijn mensen zich niet meer op de klassieke UAV-manier te laten gedragen;
  • en tenslotte is het gewoon lastig om de risico’s in te schatten en af te prijzen.

Is het in de utiliteit nu dus al weer over voor de UAV-GC?

Dat denken wij niet. Misschien gaat het tempo van verandering iets omlaag en blijven de UAV 2012 toch serieuzer mee doen dan wij begin van dit jaar dachten. Toch is er met de UAV-GC naar onze mening een serieuze tweede optie, waarmee (ontwikkelende) aannemers zich nog steeds kunnen onderscheiden.

Het maakt ook nogal uit of een opdrachtgever zelf ook beseft, dat het niet redelijk is om alle risico’s bij de aannemer te leggen. En om niet alleen straf/boete uit te delen als dat fout gaat, maar ook de bonusoptie te gebruiken, die de modelbasisovereenkomst nota bene bevat! Rijkswaterstaat lijkt dat soms al te begrijpen, dus dat moeten andere opdrachtgevers ook kunnen.

Een tussensmaak is nog het bouwteam (model overeenkomst op aanvraag voorhanden). Zoals in een eerdere blog gemeld, past het bouwteam niet alleen bij de UAV 2012, maar zeker ook bij de UAV-GC. Het blijft in ieder geval een mooie aanvulling voor de opdrachtgever en aannemer die elkaar alleen met de UAV vinden, zeker als belangrijke onderaannemers (installateur !) ook al in het bouwteam plaats nemen. En denk ook eens aan de overlegstructuur, die in de digitale Cobouw van 21 november 2017 aan de orde komt. Die klinkt als een mooie aanvulling van de UAV-GC, waar zowel opdrachtgever als aannemer voordeel bij hebben.

Hoewel dit een UAV-GC blog is, zijn de UAV 2012 ons ook zeer dierbaar. Daar werken wij als kantoor al decennia mee namelijk. Voor u hebben wij ook hiervan mooie actuele standaard overeenkomsten voor u, een opdrachtgeversvriendelijke of een aannemersvriendelijke, met bijbehorende algemene voorwaarden. En inderdaad daar zitten ook wel wat afwijkingen op de UAV in.

Twijfelt u welke voorwaarden voor uw werk de beste zijn? Boek bij ons een workshop UAV of UAV-GC? (subtitel: De Ontwerpende Aannemer), bel of mail daarvoor Hugo Meijer (meijer@thna.nl / 0652346188). In die workshop besteden wij als u dat wil extra aandacht aan de aspecten Aanbesteden en Vergunningen. Maar al uw specifieke wensen en vragen nemen wij graag mee.