null

De jaarrekening: doet u het wel goed?

Eerder deze maand stond er een artikel in het FD over winkelbedrijf Blokker. Blokker heeft een truc gevonden om geen jaarrekening te hoeven deponeren. Volgens experts is het onduidelijk of Blokker in strijd met de wet handelt, maar de door Blokker gebruikte techniek is in elk geval omstreden.

De verplichting om jaarlijks bedrijfscijfers te publiceren, bestaat vanwege het belang van transparantie en het tegengaan van fraude. Als jaarcijfers niet kloppen, en dus misleidend zijn, zijn de bestuurders van de onderneming in principe aansprakelijk voor de schade die door crediteuren wordt geleden vanwege deze misleidende cijfers.

Maar wanneer is een jaarrekening dan misleidend? Hoeveel informatie moet de onderneming blootleggen? Moet bijvoorbeeld een nog niet vastgestelde vordering worden opgenomen in de jaarrekening of juist niet?

Volgens de wet moet een jaarrekening zodanig inzicht geven in het vermogen en resultaat van de onderneming, dat door een derde een verantwoord oordeel kan worden gevormd. Voldoet de jaarrekening hier niet aan, dan is deze misleidend. Dit is dus een breed criterium. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie waarin een bank geen financiering had verstrekt aan de onderneming, indien de bank een juiste voorstelling van zaken had gehad. Een ander voorbeeld is de situatie waarin certificaathouders op basis van de cijfers in de jaarrekening certificaten hebben gekocht, maar deze certificaten niet zouden hebben gekocht, of niet onder dezelfde voorwaarden, indien zij een juiste voorstelling van zaken hadden gehad.

U kunt zich dus voorstellen dat de schade die ontstaat uit een misleidende jaarrekening groot kan zijn. Als bestuurder wilt u de dreiging van een mogelijke aansprakelijkheid voor deze schade niet steeds boven uw hoofd hebben hangen. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt soms uitkomst, maar lang niet altijd. Daarbij kan er een discussie met de verzekeraar ontstaan, omdat opzettelijke handelingen van bestuurders vaak van dekking zijn uitgesloten.