null

Drones en de haven

De Rotterdamse haven is de meest innovatieve haven van de wereld en daar zijn wij met recht trots op! In de haven is de inzet van onbemande toestellen (zowel in de lucht als op en onder water), de zogeheten drones, een zeer interessante ontwikkeling.

Wat zijn nu drones? De definitie is nog niet helemaal vastomlijnd, soms wordt aangenomen dat de term drone alleen ziet op de militaire versie van de ‘Unmanned Aerial Vehicle’. In het Nederlands taalgebruik spreken wij eigenlijk over alle ‘Unmanned Vehicles’ als drone. De vliegende drone krijgt (momenteel nog) veel meer aandacht dan de varende drone, die ik daarom voor de duidelijkheid als aquadrone zal omschrijven. Ook qua besturing zijn er verschillende varianten, namelijk drones die op afstand worden bestuurd of autonome drones.

Iedereen kent inmiddels de prachtige beelden van de haven die geschoten zijn door camera-drones. Het is duidelijk dat er zich steeds meer onbemande voertuigen in, rond en door de haven zullen bewegen. Maar wat zijn de juridische consequenties daarvan?

Aquadrones

Er wordt druk geëxperimenteerd met aquadrones. Deze kunnen worden ingezet op het gebied van inspecties van moeilijk te bereiken plekken, zoals de Aquasmart XL, maar ook inzet op andere gebieden is mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de ‘waste shark’, een drone die afval in de haven opruimt. Deze aquadrones vallen onder de definitie van een schip in de zin van de Nederlandse wet. Immers, de wet zegt dat alle voorwerpen die blijkens hun constructie zijn bestemd om te drijven, en drijven of hebben gedreven een schip zijn. Deze drones zullen dus vallen onder de wettelijke bepalingen zoals die gelden voor schepen. Er is op dit moment nog geen duidelijke wet-, regelgeving of jurisprudentie over aansprakelijkheid met betrekking tot aquadrones. Het wettelijk kader zal zich nog in de praktijk nog moeten ontwikkelen.

Drones

Bij de vliegende drone is dit anders. Op dit moment zijn er veel verschillende Nederlandse wetten en regels op drones van toepassing, van de Regeling Modelvliegen tot de Luchtverkeerswet en lokale verordeningen. Hierbij is ook van belang of de drone wordt ingezet in het kader van bedrijfsuitoefening of als hobby. Indien het een hobby toestel is dan is de Regeling Modelvliegen van toepassing. Als het een bedrijfsmatige uitoefening betreft zijn legio regels van toepassing. Bovendien moet een aantal verschillende vergunningen zijn verkregen, voor het bedrijf, de drone en de piloot en moet een aantal registraties zijn voltooid. Ook wordt vanuit de Europese Unie meer regelgeving verwacht. Al met al zijn er dus veel wettelijke vereisten waaraan zal moeten worden voldaan voordat men een drone kan inzetten.

Conclusie

De ontwikkeling en inzet van drones is zeer interessant en zal in de toekomst zeker een grote rol spelen om de haven van Rotterdam de meest innovatieve haven van de wereld te houden. Het is duidelijk dat de wetgever zich nog onvoldoende raad weet met deze nieuwe gebruikers van het lucht- en waterruim. Het juridisch kader waarbinnen dat moet gebeuren is nog niet vastomlijnd en zorgt dus voor onduidelijkheid en onzekerheid. Een goed juridisch advies voordat u een drone of aquadrone inzet is dus een vereiste. Voor vragen rondom wet- en regelgeving en contracten over de inzet van drones zijn wij graag beschikbaar. En mocht er een keer wat mis gaan dan staan wij u ook graag met raad en daad terzijde.