null

Goede voornemens Bouwcontracten UAV en UAV-GC (DNR)

De bouwrechtadvocaten van Ten Holter Noordam zien dat de crisis achter de rug is, met  nieuwe spanningen bij de spelers in de bouw; de werkdruk bij hun is hoger, de prijzen ook en in de contractvorming wil er in de drukte wel eens een steekje vallen. In 2017 zagen wij al dat het juridische niveau bij onze cliënten hoog is. Ons voornemen voor 2018 is om nóg meer kennis op niveau met u te delen!

Toename discussies met kopers en VvE’s

Er worden nu veel koopappartementen gebouwd. Voor discussies met kopers en de VvE’s waarin zij verenigd zijn heeft een aannemer niet persé een advocaat nodig. Ook een procedure over koop-/aannemingsovereenkomsten en garantieregelingen van SWK en Woningborg kan hij prima zelf voeren, maar wij zien vaak dat het juridisch niet helemaal goed is gegaan. Vergeten is dan bijvoorbeeld om een beroep te doen op verjaring waardoor de aannemer tot herstel veroordeeld wordt. Of de onderaannemer is er niet op tijd bij gehaald, waardoor de aannemer daar niet meer kan aankloppen.

Goede voornemen THNA (gerealiseerd medio 2018): Voor de juridische begeleiding van de nazorg denken wij hard na over een abonnements- of verzekeringsformule.

Beperk en uniformeer uw formats

Te vaak zien wij nog binnen een bedrijf, soms zelfs op de afdelingen daarvan,  verschillende formats voor contracten en voorwaarden. Dat kan in de drukte van 2018 echt niet meer. Zorg voor één uitgebreid format, dat meteen als checklist gebruikt kan worden. Beperk dat tot de zogeheten essentialia (de onderdelen die per overeenkomst verschillen). Alle standaardbepalingen kunnen in de administratieve besteksbepalingen (of uw Vraagspecificatie) en in de algemene voorwaarden, zie ook hierna.

Goede voornemen THNA (gerealiseerd): Wij zorgen voor een kosteloze up-to-date standaard, die u kunt gebruiken om – zo nodig met ons – uw eigen format te maken.

Algemene voorwaarden zijn belangrijker dan ooit

Zoals hierboven al gezegd, kan een goed contract niet zonder algemene voorwaarden. Wij zien te vaak dat als het contract wel goed is, er nog verouderde algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard, waarin van alles nog niet geregeld is. Denk (bijvoorbeeld) aan:

 • De terminologie van de UAV-GC
 • Auteursrechten bij UAV-GC opdrachten aan adviseurs
 • De Wet Arbeid Vreemdelingen en de Wet Aanpak Schijnconstructies
 • Alles wat (standaard) nodig is voor BREEAM-certificering e.d.
 • Een vaste vergoeding voor het vervallen van garanties bij een faillissement
 • De bijzonder strenge privacy-eisen die per 1 mei a.s. gelden
 • VAR: deze verklaring is afgeschaft maar staat nog vaak in algemene voorwaarden.

 

En dan hebben wij het niet eens over de bedrijven die nog trots vermelden dat hun voorwaarden gedeponeerd zijn bij de rechtbank of bij de Kamer van Koophandel, terwijl ze veel beter op de website kunnen staan.

Goede voornemen THNA (uiterlijk medio februari gerealiseerd): Wij hebben een privacybepaling voor uw algemene voorwaarden (en natuurlijk een standaard met alle andere eisen anno 2018).

Actualiteiten UAV / UAV-GC

In de vele workshops die wij vorig jaar hebben gegeven, bleek regelmatig dat er bij onze cliënten een grote behoefte is aan praktijkvoorbeelden uit de jurisprudentie, om problemen in de toekomst te voorkomen. Vragen waren bijvoorbeeld:

 • Een of daarop inschrijven, wat kan daar mis gaan?
 • Hoe ga je om met een forsebij een werk dat nog maar is?
 • Bij wie ligt het risico als er in de weg liggen die niet bekend waren, ook niet na de KLIC-melding?
 • Waar moet een opdrachtgever in een UAV-GC contract op letten als het gaat om zijn en wat kan de aannemer als er fouten in staan?
 • En speelt het nog een rol, of is dat met de UAV-GC zinloos geworden?

 

Goede voornemen THNA (gerealiseerd per 19 april 2018): Wij gaan u in deze blogreeks regelmatig op de hoogte stellen van de relevante jurisprudentie en geven in 2018 weer veel workshops.

Aanvullingen en afwijkingen UAV, UAV-GC en DNR

Wij houden de aanvullingen en afwijkingen van de UAV-GC bij, ook in het Engels. Ook van de aanvullingen en afwijkingen van de UAV en de DNR 2011 is een rijke collectie opgebouwd, door ons, commerciële ontwikkelaars, corporaties en door overheidsopdrachtgevers.

Relevant is dit overigens ook in zin: niet alle afwijkingen zijn toelaatbaar volgens de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Heeft u ook goede voornemens?

Het kost altijd tijd om alle agenda’s op een rij te krijgen. Prik daarom nu al een datum om ons een workshop te laten houden over een door u gekozen onderwerp.

Abonnee worden van deze blogreeks is waarschijnlijk ook voor uw collega’s verstandig. Schroom daarom niet om hen deze blog door te sturen, of hen gewoon meteen abonnee te maken.

Wensen, vragen of een van de hierboven genoemde modellen toesturen?

Bel of mail Hugo Meijer (088 234 45 81; meijer@thna.nl).