null

Grote mate van vrijheid verdelen van schaarse rechten voor de overheid

Bij de verdeling van de tien plaatsen voor het produceren en verkopen van hennep in het kader van het experiment gesloten coffeeshopketen mag als aanvullend mechanisme geloot worden. Dit oordeelt de voorzieningenrechter. Dat volgens degene die achter het net viste ook andere verdeelmechanismen denkbaar zijn - 'wie het eerst komt, eerst maalt', 'vergelijkende toets' of 'veiling' - maakt de keuze van de verdelende overheid niet onjuist.

De verdelende overheid wordt zelfs mogelijk gemaakt om tot een (aanvullende) loting over te gaan. Is de potentiele gegadigde het hier niet mee eens dan doet deze er goed aan op tijd - voor dat de procedure van verdeling een aanvang neemt - daarover aan de bel te trekken. We zagen dat al eerder bij de verdeling van exploitatievergunningen voor speelautomatenhallen (Emmen en Leusden). Dit helemaal nu de regelgeving in het geval van de gesloten coffeeshopketen al op 1 juli 2020 was vastgesteld.