null

Hoe ver is uw organisatie met de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)?

De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) komt nu echt dichtbij en het is dan ook zaak dat daartoe de nodige voorbereidingen worden getroffen. Is uw organisatie al voorbereid op de invoering van de Wnra? De arbeidsrecht advocaten van Ten Holter Noordam kunnen u hierbij op verschillende manieren ondersteunen.

Zoals het er nu naar uit ziet, zal de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) met ingang van 1 januari 2020 in werking gaan treden. Kern van de regeling is dat het gros van de ambtenaren onder het ‘normale arbeidsrecht’ komt te vallen. Hierbij vindt een aantal grote wijzigingen plaats:

  • Ambtenaren worden nu nog eenzijdig aangesteld. Vanaf 1 januari 2020 zullen ambtenaren werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst.
  • Eén van de grootste veranderingen zal zijn dat de privaatrechtelijke rechtsbescherming en het privaatrechtelijke ontslagstelsel zal gaan gelden, waaronder de preventieve ontslagtoets door het UWV en de kantonrechter. Het is nu namelijk nog zo dat het ontslag van een ambtenaar achteraf door de bestuursrechter wordt getoetst. Voorbeelden van situaties waarin het ontslag na een periode van vijf jaar door de Centrale Raad van Beroep werd teruggedraaid, zijn er genoeg in de jurisprudentie te vinden.
  • Tot slot zal het normale cao-recht gaan gelden.

De voorbereidingen voor de implementatie van de Wnra bij overheidsorganisaties zijn inmiddels in volle gang. Eén van de aandachtspunten is dat er voldoende kennis van het arbeidsrecht binnen de organisatie aanwezig dient te zijn. De arbeidsrecht advocaten van Ten Holter Noordam kunnen u daarbij helpen.

Onze arbeidsrecht advocaten zien het altijd als een uitdaging om toonaangevend te zijn in het arbeidsrecht. Zo lopen wij voorop bij actuele ontwikkelingen, zoals bij de invoering van de WWZ sinds 2015 en de wet- en regelgeving rond privacy en data protectie. Ons WWZ modellen boek is hoog gewaardeerd door ondernemers en HR medewerkers en ook andere advocatenkantoren in Nederland. Samen met het digitale abonnement op de modellen zorgt het ervoor dat u altijd op de hoogte bent van actuele wijzigingen. We organiseren regelmatig ontbijtbijeenkomsten op kantoor en workshops bij cliënten zodat u tijdig op de hoogte bent van arbeidsrechtelijke ontwikkelingen. Onze nauwe samenwerking met de master Arbeidsrecht van de Erasmus School of Law in Rotterdam zorgt voor een uitstekende borging van de vakinhoudelijke kwaliteit van onze advocaten.

Onze advocaten zijn dan ook bij uitstek geschikt om de verantwoordelijke medewerkers bij de overgang naar het arbeidsrecht te ondersteunen. Te denken valt aan het geven van workshops over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen op locatie, zoals:

  • De transitie van ambtenaren- naar arbeidsrecht
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Civiel arbeidsprocesrecht
  • Ontslagrecht inclusief verschillende vergoedingen
  • Cao-recht

Daarnaast kunnen wij ook fungeren als arbeidsrechtelijke helpdesk voor eerstelijns ondersteuning bij arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Graag komen wij met u in gesprek om de diverse mogelijkheden voor ondersteuning in het kader van de Wnra geheel vrijblijvend te bespreken. Mocht u of iemand anders in uw organisatie geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met één van onze arbeidsrecht advocaten.