null

Strategische keuzes en elkaar het nodige verschaffen

Ondernemers let op: wie bepaalt uw strategische keuzes? Wees slimmer dan uw tegenstander. En waar zit uw winst? Verschaft u elkaar het nodige?

Uw strategische keuzes bepalen wie u bent

Wie uw strategische keuzes bepaalt kan zomaar genuanceerder liggen. Of het nu uw werknemers zijn, uw opdrachtgevers, de leveranciers, de belastingdienst is of de overheid. Telkens ontmoet ook u de grenzen van het onmetelijke. Uw eigen grenzen zijn altijd bereikbaar. Stel die en wees duidelijk. Beweeg mee met de marktontwikkelingen. Inventariseer de belangen en behoeftes binnen uw eigen onderneming.

Wat is uw ‘Code of Conduct’?

U bepaalt het DNA van uw onderneming. Uw merk, uw authenticiteit. Hoe is uw professionele, culturele en sociale bemensing? Hoe gaan u en uw bemensing om met elkaar? Heeft u uw interne gedragscode en regelgeving (sancties, klacht- en meldingsregeling) al opgelijnd? Het is aan u en uw bemensing samen als team uw ‘branding’ en authenticiteit verder vorm en invulling te geven. Ja, ook te blijven onderhouden in het geval deze van kleur dreigen te verschieten. Los van ons klimaat, laat ook de ouderdom zijn sporen zien, toch? Sport dus mee met uw eigen onderneming.

Uw bemensing is uw werkkapitaal

Investeer in de onderlinge verhoudingen op en rondom de werkvloer. Een veilige omgeving in uw onderneming bepaalt uw omzet en draagt bij aan uw winst. In brede zin. Uw intercollegiale interesse creëert loyaliteit en verbondenheid met u als corporate werkgever. Hoe tevredener uw bemensing is, hoe hoger de inzet voor u. Uw onderneming is net als een familie: 'vrijheid in gebondenheid'. Niets nieuws, toch?

Bepaal uw strategische keuzes

Wees slim en richt uw onderneming tijdig in op een veilige werkomgeving. Borg uw bemensing door correcte ondersteuning. Voer goede gesprekken in een vertrouwde zakelijke omgeving. Zorg voor de route daar naartoe: met een extern vertrouwenspersoon. Wees meldingen van ‘klokkenluiders’ voor. Mocht er een bel gaan luiden, is dat toch die van uzelf? Daar heeft u de Wet Bescherming Klokkenluiders niet voor nodig. Ook niet de komende Wet verplichte Vertrouwenspersoon.

Slim kiezen en winst-winst

Uw strategie is minstens zo belangrijk als, zo niet belangrijker dan de jaarrekening van uw onderneming. U bent de corporate coach en lijnt uw bemensing op. Zorg goed voor ze. Op gedrag en zakelijk niveau. Uw bemensing speelt dan uw wedstrijd met intrinsieke motivatie, focus en overtuiging. Ze willen winnen, voor u en voor zichzelf. Waar hun inzet groeit, groeit uw omzet. Een winst-winst situatie. Een onmetelijke waarde.

Als gast van de Academie voor de Rechtspraktijk mocht ik tijdens een interview door Wouter Kurpershoek van Nieuwsuur iets vertellen over strategische keuzes in het familieprocesrecht en de onderlinge verplichtingen binnen en buiten de familie. Na een hartelijk ontvangst en omlijst door de prachtige Sint Pieterskerk in Leiden. Een veilige ‘gezegende’ borging, win-win. De voorwaardelijke onvoorwaardelijkheid van man en vrouw binnen en buiten hun huwelijk. Al dan niet gezegend. Net als bij uw onderneming: elkaar het nodige verschaffen. Liefde blijft immers een werkwoord.

Het interview kunt u terugkijken via onderstaande links:

  1. Alimentatieprocesrecht: strategische keuzes
  2. Alimentatie: elkaar het nodige verschaffen

Heeft u vragen of wilt u meer over dit onderwerp weten? Neem dan contact op met Margot van Olden, advocaat Personen-, familie- en erfrecht, vertrouwenspersoon en mediator.