null

De UAV-GC 2005 in 2017

Ontwikkelingen UAV-GC in 2016

De woningbouw is in 2016 gelukkig wat opgekrabbeld. De kantorenbouw ligt helaas nog grotendeels stil en in de GWW en de Offshore is het niet veel beter. Juist in die laatste twee sectoren waren de UAV-GC 2005 al jarenlang in gebruik.

NB: Als ik het heb over woningbouw, bedoel ik met name appartementencomplexen, studentenhuisvesting en andere grootschalige objecten, die ook voor institutionele verhuurders en beleggers interessant zijn.

Transformatie

Ons kantoor heeft het afgelopen jaar mogen adviseren bij een flink aantal grote transformatie projecten in de woningbouw. Wat daarin opviel was dat de beleggers als enige structurele opdrachtgever, met de UAV-GC 2005 wilden werken. Zelfs gingen zij nog een stap verder, door geregeld een turn key-overeenkomst te eisen, zelfs met gegarandeerde huuropbrengsten. Andere structurele opdrachtgevers als corporaties en gemeenten zijn nog niet zover. Zij gaven meestal nog de voorkeur aan de UAV 2012.

Perspectiefwijziging 2017

Steeds meer partijen zien dat met de UAV-GC 2005 het risico voor meerwerk en andere discussies bij de aannemer wordt gelegd. Daarom zullen ook de overige structurele opdrachtgevers dit jaar de beleggers gaan volgen. Daarvoor is wel een drastische verandering nodig bij:

  • Gemeenten (o.a. qua informatievoorziening);
  • Corporaties (o.a. qua standaard contracten en voorwaarden);
  • Ontwikkelende aannemers (o.a. qua auteursrechten bij transformaties);
  • Adviseurs en Onderaannemers (o.a. qua aansprakelijkheden).

Gedragsverandering 2017

Het gaat niet alleen om de juridische aspecten, maar zeker ook om de invulling van de werkzaamheden en het toezicht daarop. Opdrachtgevers (hun medewerkers dus ook!) moeten beseffen dat zij zich niet meer in detail overal mee kunnen bemoeien. Anderzijds hebben zij wel degelijk rechten, zo nodig extra door aanvullingen/afwijkingen op de UAV-GC 2005. Aannemers moeten beseffen dat zij op hun beurt verantwoordelijkheden moeten doorleggen naar de partij waar de verantwoordelijkheid thuis hoort. Voor Adviseurs en Onderaannemers geldt ten slotte dat ook zij zich veel actiever op zullen moeten stellen.

Circulair bouwen en UAV-GC 2005

De partijen in het bouwproces zullen bovendien met een moderne bril naar de verdere ontwikkelingen in 2017 moeten kijken. Een opdrachtgever zal bijvoorbeeld in de Vraagspecificatie op een duidelijke, begrijpelijke en een toetsbare manier moeten opschrijven wat hij bedoelt met Circulair Bouwen. Hij zal moeten beseffen dat de aannemer en zijn adviseurs vervolgens invulling mogen geven aan het aldus gedefinieerde begrip. Ook voor een belangrijk modern proces als resultaatgerichte samenwerking (RGS), geldt dat het geen kreet mag blijven, maar duidelijk èn op het juiste moment ingevuld moet worden.

Consequenties voor contracten

Wij zien nog iedere dag - ook voor projecten van vele tientallen miljoenen euro’s – contracten langs komen die weliswaar in naam op de UAV-GC 2005 gebaseerd zijn, maar feitelijk nog volledig op de UAV 2012 leest geschoeid, net als de inkoopvoorwaarden. En dan hebben wij het (nogmaals) niet eens over het feit dat de inkopers, werkvoorbereiders en uitvoerders geen idee hebben hoeveel anders zij moeten werken als de UAV-GC 2005 van toepassing zijn in plaats van de UAV 2012.

NB: Vergeet als Aannemer tenslotte niet dat je kritisch naar de DNR 2011-contracten met je adviseurs moet kijken. Ook hier kan afwijken/aanvullen verstandig zijn.

Workshop

Wij vertellen u, of u nou belegger, gemeente, corporatie, ontwikkelende aannemer, adviseur of onderaannemer bent, graag hoe u en uw mensen met de UAV-GC 2005 om kunnen gaan. Dat doen wij op zeer interactieve wijze met voorbeelden uit de praktijk, die iedereen zal onthouden.