null

Wijziging telecommunicatiewet: Van opt-out naar opt-in systeem

Met ingang van 1 juli 2021 is de vernieuwde Telecommunicatiewet in werking getreden. De belangrijkste verandering is dat telemarketing niet meer is toegestaan indien hiervoor geen toestemming is gegeven door de eindgebruiker. Telemarketing is wel nog mogelijk, echter onder bepaalde voorwaarden. In dit artikel wordt beschreven wat er is veranderd in de Telecommunicatiewet en wat deze veranderingen betekenen voor de praktijk.

Aanleiding wijziging

Vóór 1 juli 2021 was het mogelijk voor bedrijven om elke potentiele klant te benaderen via de telefoon. Dit leidde tot een groot aantal klachten bij de Autoriteit Consument en Markt. De Autoriteit Consument en Markt constateerde dat de telemarketinggesprekken vaak als ongewenst en irritant werden ervaren.

Bovendien wordt met de wijziging rekening gehouden met het voorstel voor een verordening, die de huidige E-privacyrichtlijn zal vervangen. De regels rondom telemarketing in de Nederlandse wet zijn een implementatie van deze E-privacyrichtlijn. Met de nieuwe verordening zullen de regels rondom telemarketing, op Europees niveau, strenger worden.

Oude situatie

Vóór 1 juli 2021 was er op het gebied van telemarketing sprake van een opt-out systeem. Dit betekende dat bedrijven iedereen mochten benaderen, tenzij de eindgebruiker ingeschreven stond in het ‘Bel-mij-niet-register’ (“BMNR”) of op andere wijze aan het bedrijf had laten weten niet te willen worden gebeld.

Wijziging telecommunicatiewet

Met ingang van 1 juli 2021 is er sprake van een opt-in systeem. Dit betekent dat bedrijven eindgebruikers, zoals potentiele klanten, niet meer zomaar mogen benaderen. De uitzonderingen op deze regel blijven echter onverkort van toepassing. Dit betekent dat telemarketing nog steeds is toegestaan indien de eindgebruiker in de afgelopen drie jaar klant is geweest van de organisatie. Ook is telemarketing toegestaan indien de consument expliciet toestemming heeft gegeven om te worden gebeld voor telefonische verkoop. Ten slotte is telemarketing toegestaan voor ideële of charitatieve organisaties, indien de consument heeft gedoneerd aan het goede doel, vrijwilligerswerk heeft gedaan of bij een manifestatie aanwezig is geweest.

Met de komst van de nieuwe Telecommunicatiewet is de noodzaak van het BMNR komen te vervallen. Zodoende zal het register ophouden te bestaan. De beheerder van het BMNR is dan ook gehouden alle opgeslagen persoonsgegevens te verwijderen na inwerkingtreden van de nieuwe Telecommunicatiewet.

Wat betekent dit voor u?

Door invoering van het opt-in systeem lijkt er een einde te zijn gekomen aan het zogeheten koude bellen in Nederland. Voor bedrijven die hoofzakelijk afhankelijk zijn van deze manier van klantenwerving houdt dit in dat zij hun werkwijze zullen moeten veranderen. Ook hoeft het BMNR niet meer te worden geraadpleegd.

Bent u dus betrokken bij telemarketing, dan is het raadzaam te controleren of de eindgebruikers in uw bestand nog onder een van de uitzonderingen vallen of dat u toestemming moet vragen. Op deze manier kunt u gericht uw klanten bereiken en ontloopt u eventuele boetes vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

Heeft u vragen over de wijziging van de Telecommunicatiewet? Neem contact op met Emiel de Joode.