Een huurovereenkomst is vaak het resultaat van het onderhandelingsproces tussen een aspirant-verhuurder en een aspirant-huurder. Het opstellen van een huurovereenkomst is maatwerk. Het is meer dan het invullen van een online model.

Inhoud van een huurovereenkomst

Er is een aantal elementen die in een huurovereenkomst opgenomen moeten worden. Denk aan de aanduiding van partijen, de omschrijving van het gehuurde, de datum van aanvang en van het einde van de overeenkomst, verlengingsopties, de hoogte van de huurprijs, het tijdstip en de wijze van betaling, et cetera. Daarnaast is het noodzakelijk om bij het opstellen van een huurovereenkomst aandacht te besteden aan de intenties van partijen bij het sluiten ervan. Dit geldt ook voor de specifieke wensen van een verhuurder of huurder en de specifieke afspraken die gerelateerd kunnen worden aan het type vastgoed. Ook de wijze waarop het gehuurde gebruikt wordt, kan vragen om aanvullingen die in modelhuurovereenkomsten ontbreken.

Opstellen van een huurovereenkomst

Het deskundig en doelgericht (laten) opstellen van een huurovereenkomst is van belang om eventuele geschillen in de toekomst te voorkomen. Daarnaast zijn diverse onderwerpen voor de (ver)huur van woonruimte dwingendrechtelijk van aard waardoor de contractvrijheid wordt beperkt. De wet bevat voor de (ver)huur van bedrijfsruimten en kantoorruimten huurbescherming die semi-dwingend van aard is. Hierdoor wordt in de huurovereenkomst of in de van toepassing zijnde algemene bepalingen veelal afgeweken van de wettelijke regels. De algemene bepalingen die in de praktijk vaak standaard van toepassing worden verklaard, kunnen bovendien bepalingen bevatten die niet altijd gunstiger zijn ten opzichte van de wettelijke regeling. De (ver)huurder moet hier voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst op bedacht zijn.

Wij stellen regelmatig (tijdelijke) huurovereenkomsten op voor zowel verhuurders als huurders of beoordelen deze.